Sprawdź czy jesteś Asem Odpowiedzialnej Konsumpcji, Ninją Sprawiedliwego Handlu czy Przodownikiem Zerowaste
i znajdź się na okładce pierwszego wydania Magazynu Kupuj Odpowiedzialnie!