Recycle czyli odzyskujmy
Poniedziałek, 18.01.2010. Magda
Jeśli nie ma możliwości ograniczenia powstania odpadu i jego ponownego użycia, najlepszym rozwiązaniem jest odzyskiwanie, czyli ponowne używanie, ale nie na poziomie produktu, lecz surowca, z którego pochodzi. W Polsce nadal istnieje duży problem z właściwą segregacją odpadów.
 
Realizacja tego zalecenia zależy także od dwóch czynników, na które nie zawsze mamy wpływ. Pierwsza kwestia to podatność opakowań i przedmiotów na recykling, która zależy od ich jednorodności surowcowej, składu i budowy – nie wszystko nadaje się bowiem na przetworzenie. Po drugie, pewne przedmioty (jak np. kartony po napojach) trudno jednoznacznie zakwalifikować do jednej kategorii.
 
Stare gazety i kartony, których już nikt nie użyje ponownie oddajmy do zbiórki. To samo można zrobić z innymi opakowaniami: z plastiku, z metalu, szkła. Na terenie szkół, sklepów, miejsc ogólnodostępnych dla społeczności lokalnej są miejsca, gdzie można wyrzucić odpady niebezpieczne: akumulatory, baterie, leki, świetlówki, które wyrzucone do zwykłych pojemników na śmieci stwarzają zagrożenie dla roślin i zwierząt zanieczyszczając metalami ciężkimi duże powierzchnie wody i gleb.
 
W ramach odzyskiwania jest kilka czynności wartych podkreślenia raz jeszcze:
  • segregowanie odpadów na surowce wtórne takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, ubrania,
  • oddawanie przeterminowanych leków do punktów zbierania (aptek),
  • jeżeli istnieje taka możliwość - oddzielanie odpadów organicznych i przerabianie je na kompost we własnym zakresie bądź wyrzucanie do specjalnych pojemników na bioodpady,
  • oddawanie elektrośmieci do punktu zbierania,
  • zbieranie baterii i oddawanie do punktu zbierania (specjalnych pojemników dla zbiórki baterii).
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odśwież i spróbuj ponownie