„Bardziej zielone gadżety: projektując przyszłość” – raport Greenpeace
Poniedziałek, 02.03.2015. Maciej
 „Bardziej zielone gadżety: projektując przyszłość” – raport Greenpeace
Greenpeace.org/green-gadgets
Przemysł elektroniczny w obecnym kształcie jest w swej istocie wysoce niezrównoważony. Choć są pewne postępy, wciąż nasze gadżety powstają ze szkodą dla środowiska przyrodniczego. Czy firmy elektroniczne w końcu zaczną projektować dla nas prawdziwie zieloną przyszłość?
Od 2006 r. Greenpeace prowadzi kampanię na rzecz elektroniki bardziej przyjaznej środowisku. Stawia w ten sposób wyzwanie wiodącym producentom sprzętu i mobilizuje ich do niwelowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz do stosowania się do coraz bardziej restrykcyjnych wymogów produkcji ekologicznego sprzętu. Po walce ze zmianami klimatycznymi poprzez zwiększenie udziału zużycia energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także po działaniach dążących do wyeliminowania najbardziej niebezpiecznych substancji chemicznych i budowania przyszłości wolnej od toksyn, przyszedł wreszcie czas na projektowanie alternatywnej przyszłości.
 
Raport pt. „Bardziej zielone gadżety: projektując przyszłość” mówi o postępach jakie do tej pory poczyniła branża w walce z problemami dotyczącymi ochrony środowiska. Dokument stawia również nowe wyzwania.
 
Walka z niebezpiecznymi substancjami
 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę eliminowanie najbardziej niebezpiecznych substancji w produktach, to trzeba przyznać, że przemysł elektroniczny, z Apple’em i Nokią na czele, zrobił ogromny postęp. W 2014 r. na rynku funkcjonuje zdecydowanie więcej produktów wolnych od najgroźniejszych chemikaliów niż w 2006 r., ale nadal kupujemy telewizory pełne groźnych dla zdrowia substancji, a firmy takie jak Samsung czy HP są jeszcze daleko za liderami branży.
 
Greenpeace.org/green-gadgets
Greenpeace.org/green-gadgets
 
Nadszedł moment, aby firmy zrobiły krok dalej w walce z groźnymi substancjami chemicznymi w produkowanych i sprzedawanych urządzeniach. Niwelowanie ryzyka dla zdrowia pracowników i wpływu jaki na środowisko naturalne ma uwalnianie chemikaliów do wód gruntowych i powierzchniowych we własnych zakładach już nie wystarczy. Firmy produkujące sprzęt elektroniczny muszą wyeliminować te problemy również w swoich łańcuch dostaw. Otwartość i przejrzystość działań dotyczących użycia środków chemicznych to kluczowe działania umożliwiające firmom przeprowadzenie prawdziwego „detoksu” łańcuchów dostaw. Taka polityka powinna doprowadzić do wyeliminowania szkodliwych substancji zarówno z samych produktów jak i z całego procesu produkcji.
 
Ograniczanie zużycia energii
 
Począwszy od roku 2006 kilka firm, z Apple’em na czele, pokazało chęć wyznaczania celów i strategii związanych z przeobrażeniem rodzaju wykorzystywanej energii. Wdrożyły między innymi zasady mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcyjnym oraz wprowadziły źródła odnawialnej energii do łańcucha dostaw. Niestety, choć emisja gazów związanych z wyprodukowaniem jednego urządzenia maleje, całkowita ilość zanieczyszczeń emitowanych przez przemysł niezmiennie rośnie. Producentom elektroniki nie udaje się zatem skutecznie przeciwdziałać temu pilnemu i narastającemu problemowi.
 
Zapotrzebowanie na energię w produkcji elektroniki, napędzane rosnącym popytem na nowe urządzenia, jest coraz większe. Szczególnie we Wschodniej Azji, gdzie dominuje brudna, zasilana węglem energia, która jest główną przyczyną zmian klimatycznych. Rola producentów elektroniki jest szczególnie ważna w rozpoczęciu energetycznej rewolucji w tym regionie. Przemysł musi masowo przełączyć się na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wprowadzając zmiany również w łańcuchach dostaw. Musi ponadto prowadzić ambitne działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wspierać programy promujące korzystanie z czystej energii i dążyć do możliwie największej wydajności energetycznej naszych urządzeń.
 
Projektowanie przyszłości
 
Najważniejszym jest, aby producenci elektroniki podjęli się walki z opisywanymi problemami oraz oferowali nam gadżety wolne od toksyn i wyprodukowane z zastosowaniem źródeł odnawialnej energii. Szczególnie istotne jest również stosowanie odpowiedzialnie pozyskiwanych surowców, używanie opakowań pochodzących ze zrównoważonej produkcji oraz wytwarzanie trwałych urządzeń. Przemysł elektroniczny w obecnym kształcie jest w swej istocie niezrównoważony. Jest systemem opartym na nowych urządzeniach, usprawnieniach i zdumiewających ilościach elektro-śmieci.
 
Producenci elektroniki są liderami nowych technologii i innowacji, z łatwością mogą przemyśleć sposób, w jakim urządzenia są produkowane a następnie utylizowane.
 
Cały raport znajdziesz tutaj.
 
Tłumaczenie: Małgorzata Jędrocha
Komentarze