Cupro
Włókno wytwarzane z celulozy zawartej w bawełnie. Łączy cechy bawełny naturalnej z cechami materiału sztucznego (np. wytrzymałość). Po kilku miesiącach, produkt wyprodukowany z tego materiału, pozostawiony na zewnątrz, ulega biodegradacji. Niestety w wielu przypadkach produkcja cupro oparta jest o konwencjonalną uprawę bawełny co powoduje, że problemy społeczne i środowiskowe związane z bawełną konwencjonalną są aktualne także i w przypadku Cupro.
 

Na podstawie:
1) Malgorzata Matusiak, Materiały włókiennicze z odnawialnych surowców naturalnych (w:) Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym, red. Monika Malinowska -Olszowy, Toruń, 2009.