Organic Exchange
Organic Exchange to certyfikat dla produktu odnoszący się wyłącznie do surowej bawełny. Został zainicjowany przez amerykańską organizację non-profit Textile Exchange (dawna nazwa – Organic Exchange). Kryteria ekologiczne są oparte na prowadzonym przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) programie National Organic Program (NOP) oraz bazują na regulacjach UE dotyczących rolnictwa ekologicznego (Regulacja 2092/91).
 
Wyróżniamy dwie kategorie oznaczeń ekologicznych OE:
 
1. Organic Exchange 100 (zielony znak)
Możliwe są dwa warianty Organic Exchange 100:
  • made with 100% organically grown cotton (wyprodukowano w 100% z bawełny z upraw ekologicznych) – tylko dla produktów zawierających 100% certyfikowanych włókien bawełny ekologicznej;
  • made with organically grown cotton (wyprodukowano z bawełny z upraw ekologicznych) – dla produktów zawierających co najmniej 95% certyfikowanych włókien bawełny ekologicznej.
MOCNE STRONY
 
Usługa String pozwalająca na prześledzenie włókien ekologicznych w całym łańcuchu dostaw. Inspekcje przeprowadzają niezależne organizacje certyfikujące, np. Control Union. Audyty odbywają się przynajmniej raz do roku poprzez kontrolę dokumentów i inspekcje w miejscach produkcji i przechowywania (w tym inspekcje niezapowiedziane).
 
SŁABE STRONY
 
Brak kryteriów dot. etapu obróbki i przetwórstwa włókien oraz produkcji ubrań. Brak jakichkolwiek kryteriów społecznych. Textile Exchange umożliwia firmom płatne członkowstwo. Firmy będące członkami tej organizacji mogą używać oznaczenia podobnego do certyfikatu OE, co może wprowadzać w błąd konsumentów.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Końcowy produkt co najmniej w 95% musi zawierać bawełnę pochodzącą z upraw ekologicznych (czyli takich, na których m.in. nie stosuje się nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów oraz nasion modyfikowanych genetycznie). Produkt nie może zawierać włókien bawełny konwencjonalnej (nie dopuszcza się mieszanek bawełny ekologicznej i nieekologicznej).
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Nie obejmuje.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Organic Exchange oferuje usługę umożliwiającą prześledzenie włókien ekologicznych w całym łańcuchu dostaw: On-line Tracking Service (String).
Więcej o kryteriach OE 100 można przeczytać bezpośrednio na stronie:   
organicexchange.org/oecms/images/stories/documents/industry_integrity/oe100_stand.pdf
 
 2. Organic Exchange Blended (biały znak)
OE Blended wymaga jedynie 5% zawartości bawełny ekologicznej lub bawełny z upraw w okresie przejściowym (przechodzących na uprawę ekologiczną) w gotowym produkcie, zaś pozostały skład może być dowolnym włóknem, w tym konwencjonalną bawełną.
 
MOCNE STRONY
 
Usługa String pozwalająca na prześledzenie włókien ekologicznych w całym łańcuchu dostaw. Inspekcje przeprowadzają niezależne organizacje certyfikujące, np. Control Union. Audyty odbywają się przynajmniej raz do roku poprzez kontrolę dokumentów i inspekcje w miejscach produkcji i przechowywania (w tym inspekcje niezapowiedziane). Standard Organic Exchange Blended wspiera gospodarstwa w okresie przejściowym (przechodzące na uprawę ekologiczną).
 
SŁABE STRONY
 
Organic Exchange Blended dopuszcza mieszanki bawełny ekologicznej z konwencjonalną, co może powodować dezorientację konsumentów. Brak kryteriów dot. etapu obróbki i przetwórstwa włókien oraz produkcji ubrań. Brak jakichkolwiek kryteriów społecznych. Textile Exchange umożliwia firmom płatne członkowstwo. Firmy będące członkami tej organizacji mogą używać oznaczenia podobnego do certyfikatu OE, co może wprowadzać w błąd konsumentów.
 
KRYTERIA
 
OPIS 
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Produkt końcowy musi zawierać zaledwie 5% bawełny pochodzącej z upraw ekologicznych. Może zawierać włókna konwencjonalne (nieekologiczne) tego samego surowca (dopuszczalne są mieszanki bawełny ekologicznej i nieekologicznej).
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Nie obejmuje.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Organic Exchange oferuje usługę umożliwiającą prześledzenie włókien ekologicznych w całym łańcuchu dostaw: On-line Tracking Service (String).
Więcej o kryteriach OE Blended można przeczytać bezpośrednio na stronie:
organicexchange.org/oecms/images/stories/documents/blended08.pdf