Ecolabel (European Flower)
Ecolabel to certyfikat dla produktu, obejmujący produkcję przędzy, tekstyliów (naturalnych i sztucznych) oraz odzieży. Certyfikat przyznawany jest zarówno produktom z włókien naturalnych jak i syntetycznych (poza włóknami mineralnymi, szklanymi, metalowymi i węglowymi). Powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, która zarządza tym programem. W krajach skandynawskich bardzo popularny jest, oparty na kryteriach Ecolabel, certyfikat Nordic Swan.
 
MOCNE STRONY
 
Program obejmuje produkcję tkanin sztucznych. Oznaczenie jest szeroko znane w krajach Unii Europejskiej.
  
SŁABE STRONY
 
Tkanina nie musi być wytworzona z włókien ekologicznych by uzyskać certyfikat. Jeśli zawartość włókien ekologicznych w gotowym produkcie wynosi co najmniej 50%, to zakazy stosowania niektórych pestycydów i innych toksycznych substancji na etapie produkcji surowca nie mają zastosowania. Certyfikowane przez Ecolabel ubrania mogą być mieszankami tkanin ekologicznych i konwencjonalnych. Występujący o przyznanie certyfikatu producent przedstawia dokumenty i raporty dotyczące substancji toksycznych i chemicznych organowi certyfikującemu. Przedstawienie dokumentów lub nawet sama „deklaracja rolnika o niestosowaniu” zabronionych substancji wystarczy do przyznania mu certyfikatu. Tylko w niektórych przypadkach przeprowadza się testy, mające pokazać, czy dane substancje nie są faktycznie stosowane.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Zakaz stosowania GMO (roślin modyfikowanych genetycznie), zawierających węglowodór chlorowany pestycydów, herbicydów i metanolu.
Produkcja przyjazna środowisku Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą być co najmniej w 90% biodegradowalne. Konieczny jest sprawnie działający system oczyszczania ścieków. Zakaz stosowania metali ciężkich, alergenów, wybielaczy zawierających chlorki i bromki, chromu i niklu, formaldehydów, miedzi, PCV.
Standardy pracy Nie obejmuje.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach Ecolabel można przeczytać bezpośrednio na stronie:
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:01:EN:HTML