Respect-inside
Respect-inside to kod produktu (DNA produktu), który można umieścić na surowcach i na odzieży. Powstał z inicjatywy Robina Corneliusa – dyrektora generalnego szwajcarskiej firmy odzieżowej Switcher. Oznaczenie Respect-inside można znaleźć przede wszystkim na odzieży sprzedawanej w Szwajcarii.
 
MOCNE STRONY
 
Konsumenci mają możliwość prześledzenia całego łańcucha dostaw na stronie internetowej (łącznie z mapą) i uzyskania szczegółowych informacji dot. wszystkich etapów i miejsc produkcji oraz posiadanych przez dane fabryki lub całą firmę certyfikatach.
 
SŁABE STRONY
 
Tylko kontrola i możliwość prześledzenia łańcucha dostaw, brak kryteriów ekologicznych i społecznych na różnych etapach produkcji. Firmy same dostarczają informacje o łańcuchu produkcji.
  
KRYTERIA 
 
OPIS 
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku
 
Nie obejmuje.
 
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Nie obejmuje.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Wymagane jest ujawnienie następujących informacji dla całego łańcucha dostaw: wszystkie etapy i miejsca produkcji, certyfikaty dla produktów i firm oraz członkostwo w inicjatywach wielostronnych. Dodatkowo należy podać środek transportu, którym produkty docierają do dystrybutora (dotyczy tylko produktów wyprodukowanych po kwietniu 2009 r.), i osobę odpowiedzialną za nadzór nad danym etapem produkcji (dotyczy tylko produktów wyprodukowanych po kwietniu 2009 r.).
Więcej o kryteriach Respect-inside można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.respect-code.org/WebPage_display.action?request_locale=en_EN#