Faitrade
Najbardziej rozpoznawalny certyfikat w systemie sprawiedliwego handlu. Warto go stosować zamawiając produkty żywnościowe pochodzące z krajów globalnego Południa, a także wyroby bawełniane.
 
Produkty objęte certyfikatem: kawa, herbata, kakao, banany, cukier, komosa ryżowa (quinoa), miód, owoce suszone, owoce i warzywa świeże, soki, orzechy/ ziarna oleiste, przyprawy, ryż, wino, bawełna, kwiaty cięte, piłki sportowe, złoto, srebro, drewno.
 
Kryteria społeczne:
  • zapłata ustalonej minimalnej ceny gwarantowanej: kwota ta zapewnić musi zwrot kosztów produkcji oraz godziwe wynagrodzenie dla producenta
  • wypłata rocznej premii na rzecz społeczności lokalnej: o sposobie wykorzystania premii decyduje lokalna spółdzielnia producencka lub organizacja pracownicza
  • premia pokrywa inwestycje w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, rozwoju przedsiębiorczości etc.
  • możliwość prefinansowania: organizacje producenckie mogą otrzymać do 60% prefinansowania danego zamówienia, co stabilizuje ich sytuację ekonomiczną oraz zwalnia z konieczności zaciągania kredytów
  • odpowiednie standardy społeczno-pracownicze w miejscu pracy: w zgodzie z konwencjami MOP, m.in. o zapewnienie równości kobiet i mężczyzn (równa płaca za równą pracę), zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej, wolność zrzeszania się.
Kryteria ekologiczne:
  • minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko poprzez ograniczone stosowanie środków ochrony roślin (wprowadzanie zachęt finansowych do przechodzenia na produkcję ekologiczną)
  • zakaz stosowania GMO
  • wdrażanie systemów zrównoważonego gospodarowania odpadami oraz zapobieganie pożarom lasów.
Przykład zastosowania: Pracownicy francuskiej poczty noszą służbowe t-shirty wyprodukowane z bawełny z certyfikatem Fairtrade. Urząd Miasta Paryża zamawia dla 1/3 służb mundurowych odzież z bawełny Fairtrade. London School od Economics kupuje już 75% odzieży służbowej wykonanej z bawełny Fairtrade.
 
Więcej informacji: www.fairtrade.org.pl, www.fairtrade.net