Fair Stone
Niedawno wprowadzony i prawdopodobnie jedyny certyfikat dla branży kamieniarskiej. W krajach zachodnich, m.in. w Niemczech, jest już wykorzystywany w zamówieniach publicznych na roboty budowalne.
 
Produkty objęte certyfikatem: kamień naturalny (etykieta przyznawana kamieniołomom lub zakładom przetwarzającym kamień), istnieje możliwość certyfikacji finalnego produktu (po spełnieniu dodatkowych kryteriów)
 
Kryteria społeczne:
 • oparte m.in. na konwencjach MOP: wolność zrzeszania się, zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej
 • stabilne zatrudnienie w o oparciu o zgodne z prawem umowy
 • pensja nie niższa niż krajowe lub branżowe minimum oraz obowiązkowo odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne
 • rygorystyczne przestrzeganie norm BHP, w tym dostarczenie pracowni-kom odzieży ochronnej, masek etc.
 • szkolenia w zakresie BHP, nakaz pracy w przynajmniej dwuosobowych ekipach
 • stosowanie jak najmniej szkodliwych środków chemicznych
 • pomiary hałasu, wibracji i wprowadzanie stosownych ulepszeń
 • wdrożenie odpowiednich procedur celem zabezpieczenia pracowników przed pyłem, który może wywoływać śmiertelnie niebezpieczną pylicę.
Kryteria ekologiczne:
 • przywrócenie naturze nieużywanych już kamieniołomów
 • ochrona wód gruntowych i głębinowych
 • odpowiednie gospodarowanie odpadami oraz oszczędność energii i wody.
Przykład zastosowania: W 2010 r. rząd czeski przyjął decyzję potwierdzającą instrukcję dla ministerstw krajowych, zgodnie z którą do zamówień należy wprowadzać kryteria środowiskowe. Identyczną praktykę zalecono pozostałym organom państwowym, a Ministerstwo Środowiska odpowiada za gromadzenie danych na ten temat. Z najnowszych danych wynika, że na produkty opatrzone ekoetykietami ministerstwa wydają około 20 mln EUR rocznie, przy czym największą część zakupów produktów z ekoetykietami stanowią kotły, urządzenia informatyczne oraz papier i materiały biurowe.
 
Więcej informacji: www.fairstone.org