FSC
Najbardziej uznany certyfikat przyznawany produktom pochodzenia leśnego. Szeroko rozpowszechniony, także w Polsce, gdzie ok. 80% lasów jest certyfikowanych FSC.
 
Produkty objęte certyfikatem: meble, papier biurowy i drukarski, opakowania papierowe, pokrycia podłogowe, okna, drzwi, instrumenty muzyczne oraz bezdrzewne produkty pochodzenia leśnego jak syrop klonowy, kauczuk czy orzechy brazylijskie.
 
Kryteria społeczne:
  • oparte m.in. na konwencjach MOP: zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej na plantacjach, wolność zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych, zakaz dyskryminacji w miejscu pracy
  • zapewnienie prawa do użytkowania zasobów leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym
  • ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów.
Wybrane kryteria ekologiczne:
  • pozyskiwanie zasobów leśnych nie przekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie
  • ograniczenie korzystania z chemicznych środków ochrony roślin
  • zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie
  • ścisła kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia
  • zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem lasów naturalnych i półnaturalnych.
Przykład zastosowania: Polityka rządu brytyjskiego w zakresie zamówień drewna obejmuje wymóg, zgodnie z którym wszystkie departamenty rządowe na szczeblu centralnym mogą zamawiać drewno i wyroby z drewna pochodzące wyłącznie z legalnych i zrównoważonych źródeł lub ze źródeł posiadających zezwolenia FLEGT lub równoważne. Samorządy lokalne także zachęca się do stosowania się do tego wymogu.
 
Więcej informacji: www.fsc.org