GOTS
Global Organic Textile Standard (GOTS) to jeden z najbardziej rygorystycznych certyfikatów w branży odzieżowo-tekstylnej. Łączy wyśrubowane kryteria ekologiczne z podstawowymi standardami pracowniczymi.
 
Produkty objęte certyfikatem: odzież - odzież firmowa, kombinezony robocze, mundury etc., produkty tekstylne - prześcieradła, pościel, zasłony, firanki, obrusy etc., certyfikowane tkaniny: bawełna, jedwab, len, konopie.
 
Kryteria społeczne:
  • oparte m.in. na konwencjach MOP: zakaz pracy dzieci i pracy przy-musowej, zakaz dyskryminacji, wolność zrzeszania się
  • konieczność zapewnienia pracownikom/com wynagrodzenia wystarczającego na godne życie, nie niższego niż obowiązujące w danym kraju/branży minimalne wynagrodzenie (jeśli zostało ustalone)
  • nadgodziny nie mogą przekraczać 12 h/tydzień i nie mogą być narzucane; nakaz stosowania zgodnych z prawem umów
  • nakaz informowania pracowników/ic o obowiązujących minimalnych kryteriach społecznych w zrozumiałym przez nich języku
  • regularne szkolenia BHP
  • nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń (ubrań ochronnych etc.) przez pracowników/ce, jeśli mają kontakt z niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami/technologiami
  • nakaz stosowania stabilnych form zatrudnienia Kryteria ekologiczne (jeśli również obecne): końcowy produkt musi zawierać min. 70% surowców.
Kryteria ekologiczne:
  • końcowy produkt musi zawierać min. 70% surowców wytworzonych zgodnie z kryteriami rolnictwa ekologicznego
  • na etapie przetwarzania materiałów obowiązuje zakaz stosowania szkodliwych środków chemicznych m.in. formaldehydów, PCV, wybranych metali ciężkich etc.
Więcej informacji: www.global-standard.org