Ara
Nie ma nic do powiedzenia
 
Brak udziału w ankiecie był zaskakujący, ponieważ wcześniej firma podejmowała otwarty i konstruktywny dialog z organizacjami w tym zakresie. Firma uczyniła nawet pewne kroki w kierunku poprawy sytuacji w jednej ze swoich fabryk w wyniku jednego z takich dialogów w 2014 r.
Kodeks postępowania firmy jest publicznie dostępny. Ara nie publikuje natomiast sprawozdania z realizacji swoich obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka ani nie udostępnia żadnych planów działania czy raportów na temat skutków swojej działalności w tym obszarze. Firma nie wydaje także publicznych oświadczeń dotyczących praw człowieka i/lub praw pracowniczych. Ara nie jest członkiem inicjatywy wielostronnej, biznesowej ani żadnej innej. Firma nie publikuje listy dostawców.