Bally
Nie ma nic do powiedzenia
 
Kodeks postępowania firmy nie jest publicznie dostępny. Bally nie publikuje również sprawozdania z realizacji swoich obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka ani nie udostępnia żadnych planów działania czy raportów na temat skutków swojej działalności w tym obszarze. Firma nie wydaje także publicznych oświadczeń dotyczących praw człowieka i/lub praw pracowniczych. Bally nie jest członkiem inicjatywy wielostronnej, biznesowej ani żadnej innej. Firma nie publikuje listy dostawców.