Ferragamo
Nie ma nic do powiedzenia
 
Kodeks postępowania firmy nie jest publicznie dostępny, ale firma posiada kodeks etyczny obejmujący BHP. Ferragamo nie publikuje sprawozdania z realizacji swoich obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka ani nie udostępnia żadnych planów działania czy raportów na temat skutków swojej działalności w tym obszarze. Firma nie wydaje także publicznych oświadczeń dotyczących praw człowieka i/lub praw pracowniczych, ale opublikowała deklarację przeciwko niewolnictwu i handlu ludźmi zgodnie z California Transparency in Supply Chains Act. Ferragamo nie jest członkiem inicjatywy wielostronnej, biznesowej ani żadnej innej. Firma nie publikuje listy dostawców, ale podaje informacje o swoich fabrykach we Włoszech.