Leder & Schuh AG
Nie mają nic do powiedzenia
 
Kodeks postępowania firmy jest publicznie dostępny. Leder & Schuh nie publikuje natomiast sprawozdania z realizacji swoich obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka ani nie udostępnia żadnych planów działania czy raportów na temat skutków swojej działalności w tym obszarze. Firma nie wydaje także publicznych oświadczeń dotyczących praw człowieka i/lub praw pracowniczych. Leder & Schuh jest członkiem niemieckiej inicjatywy CADS. Firma nie publikuje listy dostawców, ale podaje pewne informacje wskazujące, że buty wytwarzane są we Włoszech.