Wojas
Nie ma nic do powiedzenia
 
Kodeks postępowania firmy nie jest publicznie dostępny, ale w dokumentach z polityką firmy wymienia się cele ekologiczne i społeczno-ekonomiczne. Wojas nie publikuje sprawozdania z realizacji swoich obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka ani nie udostępnia żadnych planów działania czy raportów na temat skutków swojej działalności w tym obszarze. Firma nie wydaje także publicznych oświadczeń dotyczących praw człowieka i/lub praw pracowniczych, ale pewne standardy zostały wymienione w dokumencie „Polityka zrównoważonego rozwoju”. Wojas nie jest członkiem inicjatywy wielostronnej, biznesowej ani żadnej innej. Firma nie publikuje listy dostawców.