Międzynarodowa konferencja "Odpowiedzialna gospodarka lasami świata"
 
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, NEPCon Sp. z o.o. oraz Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" zapraszają na międzynarodową konferencję „Odpowiedzialna gospodarka lasami świata”, która odbędzie się 11.12.2013 w godz. 10.00-18.00 w Hotelu Europejskim w Krakowie (ul. Lubicz 5).
 
Podczas konferencji przedstawimy tematykę (nie)zrównoważonej produkcji i konsumpcji produktów związanych z lasami: drewna, papieru, artykułów spożywczych, ale też produktów, których wytwarzanie wiąże się szczególnie mocno z wylesianiem (np. monokulturowe uprawy palmy olejowej, soi i owoców tropikalnych). Przewidujemy prezentacje nt. zrównoważonych zamówień publicznych, EU Timber Regulation, certyfikatów takich jak FSC, PEFC, Rainforest Alliance, EU label, Fairtrade, Fair Wild i rolnictwo ekologiczne.
 
Spodziewamy się ok. 70 gości – przedstawicieli urzędów (Ministerstwo Środowiska, Urząd Zamówień Publicznych), firm zajmujących się certyfikacją (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Nepcon, PEFC, FSC, DNV, SGS, Biocert, Bioekspert) i organizacji zajmujących się zrównoważoną gospodarką i odpowiedzialną konsumpcją w kraju i zagranicą (Polska Zielona Sieć, Centrum CSR, Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu", European Environmental Paper Network, The Network for Riau Forest Rescue). Zapewniamy symultaniczne tłumaczenie wystąpień (j. polski/angielski).
 
Konferencja stanowi część trzyletniego projektu „Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier” realizowanego przez organizacje pozarządowe w Polsce, Włoszech, Rumunii, Hiszpanii i na Malcie dzięki wsparciu Komisji Europejskiej i dofinansowanego w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Polsce projekt ten jest częścią kampanii „Kupuj odpowiedzialnie”, które objęła dotąd takie tematy jak drewno, papier, zabawki, ubrania, elektronika.
 
Aby wziąć udział w konferencji proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj
Wstęp wolny.
Ilość miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś swoich znajomych >>
 
 
 
::: PROGRAM KONFERENCJI:
 
9.30-10.00
Rejestracja uczestników
 
10.00-10.20
Powitanie
Joanna Furmaga – prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Pietro Pinto – koordynator wydziału edukacji i podnoszenia świadomości COSPE (Włochy)
 
10.20-10.40
European Timber Regulation w Polsce i Unii Europejskiej z perspektywy półrocza obowiązywania
Łukasz Wróbel – Ministerstwo Środowiska
 
10.40-11.00
Zrównoważone Zamówienia Publiczne – możliwości istniejące w polskim prawie zamówień publicznych
Marcin Skowron – Urząd Zamówień Publicznych
 
11.00-11.20
Etycznie i odpowiedzialne zamówienia publiczne: możliwości kontroli łańcuchu dostaw w zamówieniach publicznych
Tadeusz Joniewicz – Centrum CSR
 
11.20-11.40
Pytania do prelegentów
 
11.40-12.00
PRZERWA KAWOWA
 
12.00-12.20
Wycinanie lasów na Sumatrze. Zaspokojenie popytu poprzez niezrównoważone działania
Woro Supartinah – JIKALAHARI (The Network for Riau Forest Rescue) (Indonezja)
 
12.20-12.40
Zatrzymać inwestycje banków w niezrównoważone fabryki celulozy
Mandy Haggith – European Environmental Paper Network (UK)

12.40-13.00
Dlaczego certyfikuje się lasy?
Piotr Sroczyński – DNV Business Assurance
 
13.00-13.20
FSC – idea odpowiedzialnego leśnictwa
Ewa Pieczyrak – FSC Polska
 
13.20-13.40
Prezentacja certyfikacji leśnictwa w systemie PEFC
Krzysztof Jodłowski – PEFC Polska
 
13.40-14.00
Certyfikacja Rainforest Alliance, czyli wspieranie ochrony przyrody nie tylko w lasach tropikalnych
Monika Kowalska – NEPCon Sp. z o.o.
 
14.00-14.20
Europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel dla papieru
Joanna Tkaczyk – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 
14.20-14.40
Pytania do prelegentów
 
14.40-15.20
OBIAD
 
15.20-15.40
Ochrona lasów w polityce i praktyce Sprawiedliwego Handlu
Borys Bińkowski – Fundacja "Koalicja Sprawiedliwego Handlu"
 
15.40-16.00
Certyfikacja Fair Wild oraz UTZ w odniesieniu do produktów pochodzących z lasów
Dorota Metera – „Bioekspert”
 
16.00-16.20
Certyfikacja rolnictwa ekologicznego w zakresie dzikich owoców, grzybów i ziół oraz certyfikacja miodu leśnego jako produktu regionalnego
Beata Pietrzyk – „Biocert Małopolska”
 
16.20-16.40
Ciemne strony certyfikacji – przykład z plantacji eukaliptusa w Mozambiku
Klaudia Wojciechowicz – Instytut Globalnej Odpowiedzialności
 
16.40-17.00
Rynek surowców energetycznych pochodzenia leśnego
Adam Sarnaszek – SGS
 
17.00-17.20
Zaangażowanie NEPCon w projekty związane z gospodarką leśną na świecie
Monika Kowalska – NEPCon Sp. z o.o.
 
17.20-17.40
Nie tylko edukacja. Działania Polskiej Zielonej Sieci skierowane do wydawców podręczników oraz książek dla dzieci, Dobre Zakupy, festiwal filmowy, multimedialna wystawa
Iwona Bojadżijewa – Kampania „Kupuj odpowiedzialnie” Polskiej Zielonej Sieci
 
17.40-18.00
Pytania do prelegentów, podsumowanie i zakończenie konferencji oraz pożegnanie prelegentów i uczestników
Andrzej Żwawa – Kampania „Kupuj odpowiedzialnie” Polskiej Zielonej Sieci
 
18.00
POCZĘSTUNEK