Bawełna Fairtrade
Certyfikat Fairtrade dla bawełny to certyfikat dla produktu obejmujący jedynie etap uprawy bawełny przez producentów w krajach rozwijających się. Certyfikat wprowadziła organizacja Fairtrade International (FI), która określa dla niego kryteria. Aby uzyskać certyfikat, produkt końcowy musi zawierać co najmniej 50% włókien bawełny certyfikowanej w ramach Fairtrade, zaś pozostałą część nie może stanowić bawełna.
 
MOCNE STRONY
 
Najważniejszy certyfikat obejmujący kryteria Sprawiedliwego Handlu w przemyśle tekstylno-odzieżowym. Inspekcje prowadzą lokalni audytorzy przeszkoleni i posiadający akredytację instytucji certyfikującej założonej przez Fairtrade International - FLOCERT. Wydany przez FLOCERT certyfikat jest ważny przez 1 rok, po czym następuje ponowna inspekcja. FI promuje wśród producentów uprawę bawełny zgodnie ze standardami rolnictwa ekologicznego. Nie dopuszcza się mieszania w końcowym produkcie bawełny Fairtrade z konwencjonalną.
 
SŁABE STRONY
 
FI koncentruje się na produkcji bawełny, żadne inne etapy produkcji odzieży nie są weryfikowane przez FLOCERT. Oznaczenie może więc wprowadzać konsumentów w błąd, bo mogą oni myśleć, że cały produkt został wytworzony zgodnie z kryteriami Sprawiedliwego Handlu. Brak kryteriów dot. płacy wystarczającej na życie. Produkcja surowca, pomimo konieczności spełnienia wielu kryteriów środowiskowych, nie odbywa się zgodnie ze standardami rolnictwa ekologicznego (co oznacza, ze dopuszczalne jest użycie niektórych pestycydów, herbicydów i innych środków chemii rolnej).
 
KRYTERIA 
 
OPIS 
 
OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku
 
Zakaz stosowania nasion modyfikowanych genetycznie. Zapobieganie erozji gleby. Zrównoważone zarządzanie zużyciem wody. Redukcja zużycia środków chemii rolnej na podstawie listy substancji zabronionych według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Redukcja odpadów.
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Kryteria dot. standardów pracy odnoszą się przede wszystkim do etapu uprawy bawełny i są zgodne z kluczowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dalsze etapy produkcji (produkcja tkanin i odzieży) nie są kontrolowane i weryfikowane, jednakże handlowcy muszą zadeklarować zgodność swoich działań ze standardami MOP.(1) Zarówno na etapie uprawy bawełny, jak i produkcji tekstyliów i odzieży brak jest kryteriów dot. płacy wystarczającej na życie.
Sprawiedliwy Handel Producentom bawełny gwarantuje się sprawiedliwe ceny, długoterminowe partnerstwo w relacjach handlowych oraz premię społeczną przeznaczoną dla całej społeczności lokalnej na realizację projektów rozwojowych (np. budowa studni, doposażenie szkoły, zakup narzędzi rolniczych etc.).
Przejrzystość łańcucha dostaw Na stronie FLOCERT dostępna jest tylko baza firm posiadających certyfikat. Brak jakichkolwiek raportów z weryfikacji oraz informacji na temat łańcucha dostaw poszczególnych firm.
Więcej o kryteriach dla bawełny Fairtrade można przeczytać bezpośrednio na stronie:
 

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, otrzymują płacę wystarczającą na życie, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.