SPF – Włókno sojowe
Jest to włókno wytwarzane z białek zawartych w ziarnach soi (Materiały włókiennicze…, 230). Fletcher zwraca uwagę, że hodowanie soji na masową skalę wymaga zużycia znacznych ilości pestycydów oraz wody. Pestycydy te przenikają do gleby zanieczyszczając wody gruntowe, co przyczynia się do zanieczyszczenia biosfery wokół pól uprawnych. Dodatkowo uprawy te w dużym stopniu oparte są na soji modyfikowanej genetycznie (Fletcher, 34). Włókna sojowe przędzone są na mokro, co wiąże się ze zużyciem wody podczas ich produkcji. Środki stosowane przy produkcji nie są szkodliwe. Materiał ulega biodegradacji. (Matusia, 231).
 
Negatywny wpływ upraw na ludzi wynika głównie z tego, że przy uprawie stosowane są chemikalia które mogą doprowadzić do rozlicznych schorzeń.
 

Na podstawie:
1) Mary Hanlon, Analysis: Possible Social and Environmental Impacts; Social Alterations: An Education Lab for Socially Responsible Fashion Design, UK, 2009.