Opowieść o rumuńskich pracownikach sezonowych, ich wyzysku i bezbronności
Historia rodziny Moldovanów to opowieść o wyzysku, ubóstwie, braku wykształcenia i o sytuacji, która zmusza całe rodziny do spakowania swojego życia w kilka walizek i migracji za chlebem do krajów Europy Zachodniej.
Food
Clothes
Shoes
Fruits
Toys
Wood and Paper
Electronics
Co młodzież mówi o zmianach klimatu? Wyniki sondażu
Nawet w środku pandemii COVID-19 Europejska młodzież uważa walkę ze zmianami klimatu za priorytet i obawia się, że odczuje ich skutki osobiście. 77% zgadza się, że nasze społeczeństwo nie może trwać przy swoich nawykach konsumpcyjnych, jeśli chcemy chronić środowisko naturalne. Ponad 70% uważa, że jeśli plany rządu nie obejmują przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wpływa to negatywnie na gospodarkę.
Ku gospodarce dobrostanu. Budowanie środowiska przyjaznego dla człowieka i natury
Dekady nieograniczonego wzrostu wydobycia, produkcji i handlu oraz niepohamowanej konsumpcji wprawiły w ruch proces destrukcji środowiska na masową skalę. O jego skutkach prowadzących do kryzysu klimatycznego oraz o koniecznych rozwiązaniach mówi raport kampanii #KlimatNaZmiany.
 

 
Chcesz zaangażować się w kampanię na rzecz odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji żywności oraz przeciwdziałania zmianom klimatu, poznać ludzi, którzy mają podobną wizję świata jak Ty, wziąć udział w międzynarodowych spotkaniach i razem przyczynić się do zmian społecznych? Masz mniej niż 35 lat? Jeśli tak, to te warsztaty są dla Ciebie!
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i CSW Wiewiórka zapraszają na warsztaty tworzenia książki kucharskiej z przepisami przyjaznymi dla klimatu. Zaproszenie kierujemy szczególnie do młodych ludzi, razem z którymi chcemy pokazać wpływ nieodpowiedzialnej produkcji i konsumpcji żywności na zmiany klimatu i migracje.
Przepaść między płacą wystarczającą na godne życie, a faktycznym wynagrodzeniem szwaczek, wciąż jest ogromna. Jak wynika z raportu „Płace pod lupą”, jedna z najlepiej zarabiających branż skazuje pracujące na końcu łańcucha dostaw pracownice na ubóstwo.