Baza wiedzy
Żywność
Pomimo tego, iż ilość produkowanej globalnie żywności jest więcej niż wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb światowej populacji, liczba osób niedożywionych i głodnych wyraźnie wzrosła. Żywność ekologiczna, lokalna i sezonowa to najlepsze alternatywy dla przemysłowej produkcji żywności i sposób na zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
Clothes
Shoes
Fruits
Toys
Wood and Paper
Elektronika
Chemicals
Substances of Very High Concern (SVHC) include carcinogens, endocrine disruptors or substances deemed of special concern for the environment. The problem is there is often no information provided about the presence of SVHC in products and many producers are unaware of their obligation to communicate such information to consumers.
Climate
Natural disasters caused by climate change mean that more and more people have to leave their homes. The number of climate refugees is around 20 million people a year. These processes have negative environmental, cultural and economic impacts.
Water
Woda – dla jednych dobro podstawowe, dla drugich towar luksusowy. Są tereny, gdzie dostęp do świeżej i czystej wody pitnej jest czymś oczywistym, ale są i takie miejsca, gdzie kryzys wodny jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wpływającym na dobrostan ludzi żyjących na mniej uprzywilejowanych terenach.
Tourism
Sprawiedliwy handel
6R: Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover
Animal testing
Marketing
Prawa konsumenta
Public Procurement