O projekcie: Zamówienia publiczne

Kupuj odpowiedzialnie przez zamówienia publiczne

 
Zamówienia publiczne stanowią prawie 9% PKB Polski i w 2013 r. wyniosły ponad 142 mld. zł. Ich skala czyni z instytucji publicznych kluczowych konsumentów w Polsce, a przez to naturalnych adresatów działań Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie promujących odpowiedzialne zakupy.
 
Projekt służy monitorowaniu procesu implementacji w polskim prawodawstwie nowej Dyrektywy UE dot. zamówień publicznych oraz upowszechnianiu międzynarodowych standardów wdrażania zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP).Zaplanowane działania są odpowiedzią na niewystarczające umocowanie zrównoważonych zamówień publicznych (ZZP) w polskim prawodawstwie i przepisach wykonawczych, ograniczoną promocję ZZP ze strony instytucji publicznych oraz niewystarczającą współpracę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych.
 
Dowiedz się więcej
 
W ramach projektu powstała Grupa Robocza na rzecz ZZP angażująca ok 12 organizacji pozarządowych wymieniających się informacjami, doświadczeniami, podejmujących wspólne akcje rzecznicze. W wyniku badań powstał raport będący diagnozą możliwości, barier, strategii dla rozwoju ZZP. Na podstawie rekomendacji w nim zawartych prowadzone były dalsze działania rzecznicze kierowane do parlamentu i instytucji samorządowych. W projekcie powstały trzy analizy eksperckie przybliżające różne aspekty ZZP, w szczególności zrównoważony łańcuch dostaw, etykiety społeczne i środowiskowe, dobre praktyki zastosowania ZZP. Odbyły się 3 debaty eksperckie tworzące przestrzeń do dyskusji dla różnych grup zainteresowanych ZZP, w tym: instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz obywateli i obywatelek.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Koalicja Sprawiedliwego Handlu" (Polska) oraz Farmtiden i vare hender (Norwegia).
 
Projekt jest częścią programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 
Przyłącz się
 
Zapraszamy do kontaktu z nami przedstawicieli/ki instytucji publicznych, ekspertów/ki z dziedziny zamówień publicznych i organizacje pozarządowe chcące zaangażować się na rzecz rozwoju zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce.

Aktualności

Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce – relacja z debaty
O tym, dlaczego ważne są zrównoważone zamówienia publiczne i jak w praktyce mogą być realizowane, debatowali samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, podczas spotkania zorganizowanego 3 marca 2016 r. przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie oraz Urząd m. st. Warszawy.
Zrównoważone zamówienia publiczne. Dobre przykłady!
Odpowiedzialne zakupy nie zawsze są łatwe, zarówno dla indywidualnych konsumentów, jak i dla instytucji publicznych. Jednak są możliwe! W nowej Analizie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie prezentujemy dobre praktyki zrównoważonych zamówień publicznych. Przeczytajcie!
Kryteria dla zielonych zamówień publicznych
Zachęcamy do zapoznania się z zestawem kryteriów zielonych zamówień publicznych (GPP) możliwych do stosowania w państwach Unii Europejskiej. Kryteria zostały opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej i przetłumaczone przez Urząd Zamówień Publicznych dla tych grup produktowych, które uznano za najbardziej odpowiednie do wdrożenia GPP zarówno ze względu na wartość zamówień jak i wpływ na środowisko.
Każdego roku wartość zamówień publicznych w Polsce wynosi tyle co koszty wybudowania 70 stadionów narodowych. Robiąc zakupy administracja publiczna ma w ręku potężne narzędzie.
Zrównoważone zamówienia publiczne to temat często traktowany po macoszemu przez instytucje publiczne i o którym wciąż niewiele wiadomo. Dzięki nowym analizom Fundacji Kupuj Odpowiedzialne sytuacja może się zmienić.
Polskie zamówienia publiczne wciąż w niewielkim stopniu uwzględniają kryteria społeczne i środowiskowe. W 2012 r. zielone zamówienia wyniosły jedynie 12%, a społeczne - niecałe 3% ogólnej wartości zamówień publicznych, mimo zakładanych celów na poziomie odpowiednio 20% i 10%. Skąd ta różnica? Próba odpowiedzi w naszym nowym raporcie. Zapraszamy do lektury!
Instytucje publiczne to znaczący konsumenci. W ramach zamówień publicznych wydają nawet 140 miliardów zł w ciągu roku. Chcemy by kupowały odpowiedzialnie. Działamy więc  na rzecz zrównoważonych zamówień publicznych i zachęcamy do współpracy inne organizacje.
25 lipca br. Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych.
Przegłosowana w dniu dzisiejszym dyrektywa dotycząca zamówień publicznych ułatwia zakup produktów o etycznym pochodzeniu.