Made-by
Made-by to inicjatywa wspierająca zapoczątkowana przez holenderską organizację pozarządową Solidaridad. W skład zarządu Made-by wchodzą firmy odzieżowe oraz organizacje pozarządowe. Wszystkie firmy należące do Made-by otrzymują tzw. karty wyników, które pokazują konsumentom, w jakim stopniu firma spełnia kryteria społeczne i ekologiczne na różnych etapach produkcji. Firmy członkowskie Made-by mają także prawo używać znaku Blue Button (Niebieski Guzik) na produkcie, pod warunkiem, że zobowiązały się do realizacji wyznaczonego planu, a w ich ofercie znajdują się produkty spełniające wysokie standardy społeczne i/lub środowiskowe. Niektóre produkty firm członkowskich mają dodatkowe oznaczenie Track&Trace oraz specjalny kod oznaczające możliwość prześledzenia drogi danego produktu przez łańcuch dostaw.
 
MOCNE STRONY
 
Inicjatywa sprowadza skomplikowany łańcuch dostaw branży odzieżowej do łatwej do zrozumienia karty wyników pokazującej stopień wdrożenia standardów społecznych i ekologicznych przez poszczególne marki (wskazując np. ile procent bawełny ekologicznej w porównaniu z bawełną konwencjonalną zużywa firma, jaki procent łańcucha produkcji to zakłady mające certyfikaty potwierdzające zgodność ze standardami społecznymi etc.). System Track&Trace pozwala konsumentom uzyskać informacje o łańcuchu dostaw i poszczególnych etapach wytwarzania konkretnego produktu.
 
SŁABE STRONY
 
Made-by przedstawia się jako „znak firmowy” odpowiedzialnej mody, ale nie jest to certyfikat jako taki, mimo że ocenia postępy firm członkowskich w zwiększaniu wykorzystania ekologicznych surowców i mobilizuje do przestrzegania wysokich standardów społecznych potwierdzanych odpowiednimi certyfikatami. System Track&Trace pokazuje jedynie poszczególne etapy i miejsca produkcji, brak natomiast szczegółowych opisów nt. warunków socjalnych i ekologicznych w zakładach produkcyjnych.
 
KRYTERIA 
 
OPIS
 
   OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Made-by zachęca firmy (ale od nich nie wymaga) do stosowania bawełny ekologicznej i bawełny pochodzącej z gospodarstw przechodzących na uprawy ekologiczne zamiast konwencjonalnej. Dla firm członkowskich wprowadzono podział surowców na 5 kategorii w zależności od tego, jak bardzo są one przyjazne środowisku. Aby bawełna ekologiczna znalazła się na karcie wyników, musi mieć certyfikat przyznany przez instytucję certyfikującą akredytowaną przez International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Made-by zachęca firmy (ale od nich nie wymaga) do wprowadzania sprawiedliwych warunków pracy w oparciu o istniejące inicjatywy społeczne. Dla firm członkowskich wprowadzono klasyfikację tych inicjatyw – podział na 3 kategorie. W ich ramach zalecane jest członkostwo w jednej z zaakceptowanych inicjatyw (ETI, FWF, FLA), a także certyfikat SA 8000.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw To kryterium dotyczy tylko produktów z oznaczeniem Track&Trace: na metce umieszcza się kod. Po wpisaniu go na stronie internetowej Made-by można prześledzić kolejne etapy produkcji aż do końcowego wyrobu.
 Więcej o kryteriach Made-by można przeczytać bezpośrednio na stronie: www.made-by.org/benchmarks