EU Ecolabel
Ekologiczne oznakowanie przyznawane przez Komisję Europejską. Ecolabel koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji towaru pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Podstawą przyznawania oznakowania jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.
 
Produkty i usługi objęte certyfikatem: ponad trzydzieści kategorii różnych wyrobów, w tym: kosmetyki, farby, nawozy, środki czystości, papier, artykuły ogrodnicze (substraty), tekstylia, odzież, obuwie, , meble, materace, komputery, sprzęt rtv i agd, pokrycia podłogowe i usługi hotelarskie.
 
Kryteria środowiskowe:
 • proces produkcyjny jest przyjazny dla środowiska
 • w procesie produkcji używana jest ograniczona ilość surowców
 • stosowane surowce nie są toksyczne
 • składniki i produkt końcowy nie były testowane na zwierzętach
 • korzysta się z surowców pochodzących z recyclingu
 • istnieje możliwość wykorzystania składników produktu jako surowców wtórnych
 • funkcjonuje system odzysku produktu lub jego części po zakończeniu eksploatacji
 • do wykonania opakowania zostały użyte surowce wtórne
 • istnieje możliwość ponownego przetwarzania opakowania
 • nowy typ towaru powinien wypierać stary w taki sposób, aby sztucznie nie dewaluować jego przydatności.
Kryteria społeczne:
 • przestrzeganie zapisów konwencji i porozumień międzynarodowych, takich jak MOP i kodeksy postępowania.
Przykład zastosowania: Komisja Europejska w swoich zamówieniach na dostawy mebli (do biur, pomieszczeń przeznaczonych do żywienia zbiorowego, sal posiedzeń i placówek opieki nad dziećmi) uwzględnia kilka wymogów środowiskowych, które dotyczą całego cyklu życia. W odniesieniu do każdego etapu cyklu życia konkretnych mebli dostawcy muszą zobowiązać się do przestrzegania kryteriów zrównoważonego rozwoju.
 
Więcej informacji: www.pcbc.gov.pl/pl/ecolabel