Ecco
Nie ma nic do powiedzenia
 
Chociaż Ecco nie odpowiedziało na naszą prośbę o informacje, firma podjęła dialog z przedstawicielami kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty w Danii. Ecco jest właścicielem większości swojego łańcucha dostaw, w tym fabryk w Indonezji i Chinach, ale korzysta także z podwykonawców. Procentowy podział produkcji między fabrykami Ecco a zakładami podwykonawców jest nieznany. Pozostaje niejasne, jaką Ecco ma politykę zrównoważonego rozwoju, i czy ma jakąś w ogóle, zlecając produkcję podwykonawcom. Można zakładać, że Ecco bierze na siebie chociaż część odpowiedzialności za zapewnienie ochrony praw człowieka i praw pracowniczych w swoim łańcuchu dostaw. Jednak pozostaje niejasne, czy firma ma wdrożony kompleksowy proces należytej staranności w zakresie praw człowieka.
 
Kodeks postępowania firmy jest publicznie dostępny. Ecco nie publikuje natomiast sprawozdania z realizacji swoich obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka ani nie udostępnia żadnych planów działania czy raportów na temat skutków swojej działalności w tym obszarze. Firma wydaje publiczne oświadczenia dotyczące praw człowieka i/lub praw pracowniczych. Ecco jest członkiem inicjatywy Leather Working Group. Firma nie publikuje listy dostawców. Ecco posiada własne garbarnie w Europie oraz fabryki w Indonezji i Chinach.