Jak być odpowiedzialnym turystą?
Poniedziałek, 02.07.2012. Grzegorz Żero
Fot. Maria Huma, Sri Lanka 2012
Fot. Maria Huma, Sri Lanka 2012
Podróżować możemy nie tylko w różne miejsca, ale także w różny sposób. Dla tych, którzy chcą aktywnie poznać świat przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz lokalną tradycję i kulturę polecamy kilka podstawowych zasad.
 
Przede wszystkim nie zamykaj się w czterech ścianach hotelu. Nawiązuj kontakt z lokalną społecznością, próbuj lokalnych specjałów. Próbuj wtopić się w lokalną społeczność. Nie narzucaj swoich obyczajów, ale dostosowuj się. Korzystaj z usług lokalnych przewodników i biur podróży, kupuj lokalne produkty. Pomagasz wtedy w rozwoju społeczności, którą odwiedzasz, zamiast powiększać budżet międzynarodowych korporacji. Ważna jest też chęć poznawania dzikiej przyrody w taki sposób, aby jej nie zniszczyć. Ma to przełożenie na wybór środków transportu, miejsca noclegu i formy wyjazdu.
 
Poznawaj kulturę
 
1. Przygotuj się do podróży, poczytaj w przewodnikach i internecie o miejscu, do którego jedziesz.
2. Naucz się podstawowych zwrotów w języku odwiedzanego kraju/regionu.
3. Rozmawiaj ze stałymi mieszkańcami miejsca, które odwiedzasz, nawiąż z nimi kontakt.
4. Odwiedzaj również miejsca mniej znane, nieopisane w przewodnikach.
5. Bądź otwarty na poznawanie odmiennych poglądów, stylów życia, kultur i religii
 
Szanuj środowisko naturalne
 
1. Śmieci wyrzucaj do pojemników, w miarę możliwości posegregowane.
2. Używaj środków czystości ulegających biodegradacji.
3. Unikaj używania opakowań jednorazowych, zwłaszcza plastikowych.
4. Przestrzegaj zasad obowiązujących w obszarach chronionych.
5. Nie płosz dzikich zwierząt, nie zbliżaj się do nich.
6. Oszczędnie zużywaj wodę i prąd.
7. Rozważ czy wejście na teren o unikatowych walorach przyrodniczych, nie będzie miało na niego negatywnego wpływu.
8. Uiszczaj wszelkie obowiązujące opłaty za wstępy do parków narodowych, rezerwatów itp. (te pieniądze idą na ochronę przyrody, którą podziwiasz).
 
Szanuj prawa i obyczaje
 
1. Staraj się nie łamać prawa obowiązującego w danym państwie, zapoznaj się z podstawowymi przepisami.
2. Dowiedz się jakie są lokalne obyczaje i nie naruszaj ich.
3. Z szacunkiem odnoś się do lokalnych zwyczajów i tradycji, nie wyśmiewaj ich.
4. Dostosuj się do rytmu życia miejscowej społeczności, nie próbuj narzucić swoich zasad.
 
Wybieraj przyjazne dla środowiska środki transportu
 
1. Podróżuj gdy to możliwe komunikacją zbiorową, najlepiej koleją.
2. Na krótkich dystansach przemieszczaj się pieszo lub rowerem.
3. Z samochodu korzystaj jak najrzadziej. Do zneutralizowania gazów wyemitowanych w ciągu 1 roku przez jedno auto potrzebne jest aż siedem drzew.
4. Samolot wybieraj tylko na bardzo dalekie trasy. Emisja gazów cieplarnianych na większych wysokościach jest dwu- do trzykrotnie bardziej szkodliwa niż ta sama ilość emisji przy powierzchni Ziemi.
 
Wybieraj zrównoważone formy turystyki
 
1. Zamiast w wielkich hotelach, nocuj w gospodarstwach agroturystycznych, prywatnych kwaterach, schroniskach młodzieżowych.
2. Unikaj wyjazdów masowych.
3. Wybieraj formy turystyki nastawione na poznanie różnych aspektów odwiedzanego regionu, a nie tylko na bierny wypoczynek.
4. Korzystaj z propozycji małych biur podróży lub wyjazdów niezorganizowanych.
 
Myśl globalnie, kupuj lokalnie
1. Kupuj lokalne produkty, wspierając tym samym miejscową społeczność.
2. Korzystaj z usług lokalnych biur podróży i przewodników.
3. Nie staraj się unikać podwyższonych opłat dla obcokrajowców (pamiętaj o różnicach w dochodach).
4. Nie kupuj produktów ze zwierząt pochodzących z kłusownictwa (dowiedz się więcej na stronie WWF Polska).
5. Nie kupuj i nie wywoź produktów ze zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, szczególnie tych objętych Konwencją Waszyngtońską tzw. CITES (dowiedz się więcej na stronie WWF Polska).
 
 
Na podstawie:
Światowa Organizacja Turystyki, wyspecjalizowana agencja ONZ
Komentarze