Debata z udziałem zagranicznych ekspertów podczas Targów WearFair w Łodzi
Czwartek, 06.09.2012. Maria
Debata z udziałem zagranicznych ekspertów podczas Targów WearFair w Łodzi
O odpowiedzialnej modzie słyszymy coraz częściej, ale co zrobić by stała się ona faktem? Wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedź na to pytanie zapraszamy na debatę „Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania” z udziałem zagranicznych ekspertów podczas Targów odpowiedzialnej mody WearFair w Łodzi.
Czas: 14 października (niedziela), g. 13.00-15.00
 
Miejsce: Centrum Kongresowo-Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich,
Al. Politechniki 2, Łódź
 
Aby wziąć udział w debacie wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 
Przemysł odzieżowy jest obsługiwany przez długi i skomplikowany łańcuch dostaw. Na jednym końcu tego łańcucha, w krajach rozwiniętych Europy czy Ameryki, mamy markowe firmy odzieżowe oraz rzesze konsumentów. Drugi koniec to podwykonawcy i pracownice, którym firmy zlecają wszystkie pracochłonne części produkcji. Jak zapewnić przestrzeganie standardów warunków pracy i ochrony środowiska na każdym etapie produkcji odzieży? To wyzwanie z którym mierzą się firmy odzieżowe i współtworzone przez nie inicjatywy wielostronne podejmujące działania na rzecz odpowiedzialnej produkcji odzieży.
 
Bangladesz, Pracownice wchodzą do fabryki odzieży, źródło Clean Clothes Campaign
Bangladesz, Pracownice wchodzą do fabryki odzieży, źródło Clean Clothes Campaign
 
Debata „Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania” to niepowtarzalna okazja by poznać strategie, doświadczenia, metody działania i prognozy ekspertów oraz inicjatyw na co dzień zajmujących się społeczną odpowiedzialnością firm odzieżowych. Dyskusja z nimi to interesujący sposób przedstawienia globalnych współzależności i wyzwań przemysłu tekstylno-odzieżowego oraz propozycji odpowiedzi na nie. Zaproszeni do debaty goście podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie działań na rzecz podwyższania standardów środowiskowych oraz poprawy warunków pracy w przemyśle tekstylno-odzieżowym. Zaprezentują działania firm jak i szersze inicjatywy wielostronne z udziałem producentów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Debata będzie okazją do zapoznania się z informacjami z pierwszej ręki, dyskusji z osobami nie tylko posiadającymi specjalistyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie w działaniach na rzecz odpowiedzialnej mody.
 
W debacie udział wezmą:
 
Dr Mark Starmanns – wykładowca na wydziale Geografii Politycznej Uniwersytetu w Zurichu. Od wielu lat prowadzi badania nad globalnymi współzależnościami w przemyśle tekstylno-odzieżowym, co stanowi podstawę jego przewodu habilitacyjnego. Dr Starmanns doradza także firmom tekstylno-odzieżowym w zakresie podwyższania standardów społecznych i środowiskowych.
 
Stefanie Santila Karl – reprezentuje Inicjatywę Wielostronną Fair Wear Foundation (FWF), skupiającą firmy odzieżowe pragnące poprawiać warunki pracy w swoich łańcuchach dostaw. FWF powstała w Holandii z inicjatywy Clean Clothes Campaing (CCC), sieci organizacji pracowniczych i konsumenckich działającej na rzecz poprawy warunków pracy i zwiększania społecznej odpowiedzialności firm w globalnym przemyśle odzieżowym. FWF zrzesza różnych interesariuszy branży tekstylno-odzieżowej: firmy, fabryki, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe. Członkowie FWF przyjmują opracowany przez nią Kodeks i poddają się okresowym audytom społecznym weryfikującym jego wdrażanie w łańcuchach produkcji w krajach gdzie nadużycia społeczne są wyjątkowo powszechne (np. Indiach, Bangladeszu, Sri Lance).
 
Johan Kryge – reprezentuje inicjatywę Danish Fashion Institute, partnera NICE Fashion – pierwszego sektorowego przedsięwzięcia w ramach United Nations Global Compact (UNGC), największej na świecie inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. NICE Fashion obliguje członków UNGC, działających w sektorze tekstylno-odzieżowym, do wdrażania odpowiedzialnych praktyk w swoich łańcuchu dostaw.
 
Monika Krawczykowska – reprezentuje polską firmę odzieżową Slogan, która za priorytet obiera sobie poszukiwanie rozwiązań produkcyjnych, jak najmniej obciążających środowisko naturalne i społeczne. Część oferty Slogan objęta jest monitoringiem Fair Wear Foundation, który gwarantuje przejrzysty, uwzględniający interesy pracowników proces produkcji. Monika Krawczykowska ma również doświadczenie w pracy dla większej polskiej firmy o globalnym łańcuchu dostaw.
 
 
Debata jest wydarzeniem towarzyszącym Targom odpowiedzialnej mody WearFair organizowanych w Łodzi w dniach 12-14.10.2012 przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii „Kupuj odpowiedzialnie ubrania” – pierwszym w Polsce targom w całości dedykowanym modzie spełniającej wysokie standardy społeczne i środowiskowe. Podczas Targów WearFair będzie można kupić odzież dla dzieci i dorosłych wykonaną w sposób ekologiczny i z poszanowaniem praw człowieka. Targom towarzyszyć będą m.in. warsztaty szycia, wymienialnia ubrań, pokaz filmów, kącik eko-malucha i wiele więcej.
 
Aby wziąć udział w debacie wypełnij formularz zgłoszeniowy.
 

Debata „Odpowiedzialna moda – działania, sukcesy, wyzwania” jest organizowana przez Polską Zieloną Sieć we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Biurem Projektowym w Polsce oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jako część projektu Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.
 
Komentarze