APP łamie obietnice dot. zerowego wylesiania
Poniedziałek, 12.08.2013. Iwona
APP łamie obietnice dot. zerowego wylesiania
APP złapane na gorącym uczynku. Wylesianie naturalnego lasu w obrębie koncesji PT. Riau Indo Agropalma (RIA) w prowincji Riau na Sumatrze.
W lutym br. pisaliśmy o zobowiązaniu, które podjęła indonezyjska spółka papiernicza Asia Pulp&Paper: firma ogłosiła wówczas, że zakańcza w trybie natychmiastowym wycinanie drogocennych lasów deszczowych, schronienia orangutanów, tygrysów i słoni. Dziś wiemy, że przynajmniej raz firma złamała tę obietnicę. 
Indonezyjski gigant papierniczy dziś sam przyznaje, że - od podpisania moratorium dot. wylesiania - jego buldożery wycięły 70 hektarów naturalnych lasów. Wcześniej, w maju br., ekologiczna koalicja Eyes on the Forest ogłosiła, że dostawcy spółki PT. Riau Indo Agropalma (RIA) wycinają naturalne lasy w prowincji Riau, na Sumatrze. Do informacji dołączony był raport oraz zdjęcia.
 
APP się tłumaczy
 
Aida Greenbury, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w APP tłumaczy:
 
Zgoda została udzielona, ponieważ RIA zawarł dwa lata wcześniej umowę z lokalną społecznością dot. rozwoju tego obszaru w ramach lokalnego programu wsparcia, co jest obowiązkiem właścicieli koncesji. Zespół zajmujący się polityką ochrony lasów stwierdził, że w tej sytuacji porozumienie z lokalną społecznością powinno być respektowane [a co się z tym wiąże, lasy powinny być wycinane].
 
Zaraz jednak dodaje: Wydanie zgody na wylesianie było błędem, ponieważ wszystkie naturalne lasy objęte są polityką APP dot. wylesiania. Nasze zobowiązanie do zaprzestania wycinania lasów naturalnych jest jasne i bezwzględne. Ta sprawa powinna była zostać przekazana kierownictwu TFT [The Forest Trust] oraz APP, celem wypracowania wraz z lokalną społecznością alternatywnych możliwości rozwoju.
 
Organizacje pozarządowe wymagają
 
APP przyjęło moratorium dot. wylesiania pod wpływem trwającej wiele lat kampanii, prowadzonej przez wiodące organizacje ekologiczne m.in. WWF, Greenpeace, Rainforest Action Network czy Eyes on the Forest oraz lokalne, indonezyjskie NGO’sy. Ponad trzydziestoletnia działalność APP przyczyniła się do wycięcia 2 mln hektarów naturalnych lasów deszczowych. Organizacje pozarządowe pozostają jednak sceptyczne względem nowej polityki firmy. WWF zarzuca jej m.in. brak zobowiązań do odtworzenia wyciętych lasów oraz naprawy szkód wyrządzonych rdzennym społecznościom. Zdaniem tej organizacji w dokumentach APP brakuje wyraźnej definicji lasu naturalnego, która zaprowadzałaby wyraźną różnicę pomiędzy lasem naturalnym a młodym bądź starym „zagajnikiem” (który można wyciąć). Najwyraźniej nie zostały też wdrożone odpowiednie mechanizmy kontroli, skoro niedawne złamanie zasad zostało wykryte przez organizacje pozarządowe, a nie samą spółkę. Ponadto APP dopuszcza stosowanie w swoich papierniach mieszanego drewna tropikalnego, które z dużym prawdopodobieństwem może pochodzić z wylesiania naturalnych lasów. W związku z powyższym WFF wezwało APP do zrewidowania zapisów i zapewnienia że:
  • Z dniem 31 sierpnia 2013 r. działalność APP będzie opierać się wyłącznie na celulozie pochodzącej z plantacji, a nie (jak dotychczas) na mieszanym drewnie tropikalnym, bez względu na jego pochodzenie, we wszystkich swoich fabrykach na świecie. Takie uproszczenie systemu pozyskiwania drewna pozwoli uniknąć błędów i usprawnieni weryfikację, a także pozwoli APP zrealizować swój cel dot. zerowego wylesiania.
  • Z dniem 1 lipca 2013 r. APP zobowiąże się do rozpoczęcia współpracy z indonezyjskimi organizacjami pozarządowymi na rzecz odbudowy ekosystemów oraz ochrony terenów o najwyższych walorach przyrodniczych.
Komentarze