Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych
Piątek, 01.08.2014
Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych
25 lipca br. Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z przyjętymi w głosowaniach rozwiązaniami, cena nie będzie mogła stanowić jedynego kryterium wyboru w zamówieniach publicznych a pracodawcy będą ponadto zobowiązani do kalkulowania kosztorysów w sposób uwzględniający wycenę pracy co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Co więcej, ustalenie ceny jako wyłącznego kryterium wyboru wykonawcy będzie wymagało uzasadnienia.
Wykonawcy będą też musieli zatrudniać na etat, jeśli wymaga tego charakter pracy (chodzi tu głównie o roboty budowalne lub usługi).
 
Dzięki powyższym rozwiązaniom, uczciwi pracodawcy zatrudniający swoich pracowników na etat nie będą z góry skazani na przegraną z oferentami, którzy tną koszty swojej działalności poprzez stosowania tzw. umów cywilno-prawnych. Propozycja tego zapisu została wypracowana w ubiegłym roku m.in. w ramach prac konsultacyjnych OPZZ, Lewiatana oraz kilku innych organizacji związanych m.in. z Zespołem ds. CSR, których efektem było wypracowanie wspólnego stanowiska.

Ponadto Ustawa:
  • odformalizowuje i upraszcza tryb zamówień dotyczący tzw. usług niepriorytetowych o wartościach poniżej progów unijnych;
  •  zwiększa jawność w zamówieniach publicznych – ogranicza powoływanie się na tajemnicę przedsiębiorstwa do przypadku, w którym podmiot wykaże, że czyni to zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  •  wprowadza rozwiązanie dotyczące zjawiska tzw. fałszywego udostępniania potencjału. W celu ograniczenia tego zjawiska, a tym samym podniesienia pewności i jakości zamówień publicznych, ustawa wprowadza instytucję solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego.
  •  zobowiązuje też prezesa urzędu Zamówień Publicznych do publikowania wykazów praktyk i tworzenia wzorców dokumentów przydatnych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.
Komentarze