Wspólne postulaty. Konferencja młodzieży w Wiedniu.
Piątek, 28.09.2018. Katarzyna Salus
Wspólne postulaty. Konferencja młodzieży w Wiedniu.
Warsztaty, spotkania i wspólne szukanie rozwiązań dla problemów współczesnej Europy. Tym zajmowała się młodzież na wrześniowym spotkaniu w Wiedniu.
Spotkanie w Wiedniu, w którym udział wzięło kilkadziesiąt osób z Polski, Austrii, Słowenii i Włoch, odbyło się w ramach projektu Moja Rewolucja. Młodzież, która poznała się na czerwcowym spotkaniu w Bolonii, nadal pracowała nad wyodrębnieniem najważniejszych postulatów i stworzeniem Manifestu Zmian, który zostanie przedstawiony posłom i posłankom na listopadowym spotkaniu w Brukseli.
 
Głosowanie nad postulatami dowiodło, że najbardziej palącymi dla młodzieży problemami współczesnego świata są nieodpowiedzialne podejście do konsumpcji i nadmierna produkcja i zużycie materiałów plastikowych oraz wynikające z tego zanieczyszczenie i degradacja środowiska. Aktywistki i aktywiści wskazywali/ły także na potrzebę oszczędności zasobów naturalnych. Postulowano również ułatwienie dostępu do edukacji konsumenckiej i ekologicznej, mające na celu zwiększenie wiedzy na temat świadomej konsumpcji.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja".  W ramach tego projektu zorganizowaliśmy cztery spotkania: na początku lutego odbyło się spotkanie z młodzieżą w jednej z krakowskich szkół, kolejne, z grupą Collaborate, Krakow! odbyło się pod koniec lutego, w Ambasadzie Krakowian, podobnie jak warsztat „Twój ruch, nasza zmiana”, w którym na początku kwietnia uczestniczyło ponad 30 aktywistek i aktywistów z całej Polski. W czerwcu młodzi ludzie z z Polski, Austrii, Słowenii i Włoch poznali się w Bolonii. Kolejnym europejskim miastem, które po Bolonii i Wiedniu, odwiedzi młodzież będzie Bruksela, gdzie "Manifest zmian" przekazany zostanie posłom i posłankom Parlamentu Europejskiego.
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.09.2017 r. do 31.12.2018 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się głównie na upamiętnieniu zmian i przemian społecznych, do jakich doszło przed stuleciem w wyniku rewolucji pracowniczych i obywatelskich oraz na zmianach nawyków konsumpcyjnych, do których doszło po przemianach gospodarczych w 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej. Zastanawiamy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
_______________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie
Podobne artykuły
Więcej nas łączy niż dzieli. Konferencja młodzieży w Bolonii.
Większa tolerancja, otwartość kulturowa, zapobieganie dyskryminacji i lepsza opieka medyczna. To tylko niektóre z postulatów wypracowanych przez młodych Europejczyków i Europejki na konferencji Bolonii.  
Krakowska młodzież chce zmian! Swoje postulaty przekaże europosłom w Brukseli
23 maja, w krakowskiej siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie spotkało się kilkunastu uczniów i uczennic oraz aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa, która została wyłoniona spośród uczestników i uczestniczek trzech zorganizowanych przez Fundację spotkań, stworzyła wspólny Manifest Zmian.
Aktywiści, do dzieła! Spotkanie z aktywistami i aktywistkami w ramach projektu Moja rewolucja.
Praca u podstaw i reforma założeń edukacyjnych – to jedne z wielu propozycji zmian, które wypracowały/li aktywistki i aktywiści, podczas spotkania, które odbyło się w pierwszy weekend kwietnia w Krakowie. 
Burza mózgów, dyskusje o możliwościach zmian i sytuacji związanej z nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcją. Sporo świetnych pomysłów i dużo energii do działania. Tak wyglądało ostatnie spotkanie z grupą Collaborate, Krakow!, które odbyło się 28 lutego w Ambasadzie Krakowian.