Akryl
Produkcja włókien akrylowych łączy się z ogromnym zużyciem energii i wody (Fletcher, 13). Negatywny wpływ na środowisko, wynikający z produkcji tego materiału jest niezbadany, jednakże wierzy się, że stosowane przy produkcji akrylu chemikalia (w tym jego podstawowy składnik: akrylonitriyl) mogą bardzo zanieczyszczać środowisko jeśli nie zostaną w należyty sposób utylizowane (Fletcher, 13).
 
Akrylonitriyl, może mieć negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo, w większości, nieprzeszkolonych  pracownic i pracowników. Wdychanie oparów akrylonitriylu prowadzić może do uszkodzenia systemu nerwowego oraz chorób płuc (ATSDR; Agencja Substancji Toksycznych i Rejestru Chorób) Według ATSDR akrylonitriyl może być powodem chorób nowotworowych u ludzi.
 

Na podstawie:
1) Mary Hanlon, Analysis: Possible Social and Environmental Impacts; Social Alterations: An Education Lab for Socially Responsible Fashion Design, UK, 2009.