Bawełna ekologiczna
Bawełna ekologiczna różni się od bawełny konwencjonalnej tym, że jej uprawa spełnia restrykcyjne zasady rolnictwa ekologicznego. W 2010 r. produkcja bawełny ekologicznej wyniosła 240 000 tysięcy ton.(1) Stanowi to niewiele ponad 1% całkowitej produkcji bawełny na świecie, ale warto zwrócić uwagę na ponad 5-ciokrotny wzrost produkcji od 2006 r., kiedy to wartość ta stanowiła zaledwie 37 000 ton. Bawełna ekologiczna uprawiana jest obecnie w 22 krajach. Najwięksi jej producenci to: Indie, Syria, Turcja, Chiny i Stany Zjednoczone.
 
MOCNE STRONY
 
W porównaniu z konwencjonalną bawełną, produkcja bawełny ekologicznej charakteryzuje się całkowitym zakazem stosowania środków chemii rolnej takich jak pestycydy, herbicydy oraz nawozy sztuczne, dzięki czemu szkodliwość dla środowiska całego cyklu życia produktu zmniejsza się aż o ok. 90%.(2)  Do ochrony i nawożenia upraw bawełny ekologicznej wykorzystuje się substancje podlegające biodegradacji (np. kwas cytrynowy, czosnek, obornik) oraz pożyteczne owady. Dzięki wyeliminowaniu substancji toksycznych z procesu uprawy, bawełna ekologiczna jest bardziej bezpieczna dla ludzi pracujących przy jej produkcji oraz dla konsumentów. 
Produkcja bawełny ekologicznej nie przyczynia się do wyjałowienia i pustynnienia gleby, gdyż przy jej uprawie stosuje się płodozmian.
  
SŁABE STRONY
 
Niezbędny dla oczyszczenia gleby z toksycznych substancji, trzyletni proces przechodzenia z uprawy konwencjonalnej na uprawę ekologiczną jest długotrwały i kosztowny. Dodatkowo inwestycja ta jest postrzegana przez rolników jako ryzykowana ze względu na wciąż niewielkie zapotrzebowanie na ten materiał. 
 
W większości przypadków, uprawa ekologicznej bawełny nadal wiąże się z tradycyjnym systemem nawadniania, co sprawia, że ilość zużywanej wody jest wciąż stosunkowo wysoka (3)  i może wynosić nawet kilka tysięcy litrów wody na kilogram materiału.
 
Bawełnę ekologiczną można zbierać tylko ręcznie. Właściciele pól mają problem by znaleźć wykwalifikowaną do tej czynności siłę roboczą.
Kwestią podnoszoną przez środowiska walczące o prawa pracowników, jest wysokość płac dla pracowników uprawiających tę roślinę, gdyż nie zawsze są one na poziomie gwarantującym płacę wystarczającą na życie.
  

(1) Liesl Truscott, Charline Ducas, Textile Exchange; Sustainable Textiles Seminar, Izmir, 14.04.2
(2) Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, London, Earthscan, 2008, s. 19.
(3) Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, London, Earthscan, 2008, s. 23.