Bawełna Fairtrade
Standardy dla bawełny Fairtrade ustala międzynarodowa organizacja Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), która wymaga by producenci bawełny z krajów rozwijających się byli należycie opłacani za swoją pracę. Sprzedaż produktów z bawełny Fairtrade w 2010 r. wyniosła zaledwie 10 mln sztuk, co niestety oznacza drugi z rzędu rok spadku sprzedaży.(1) Bawełna z certyfikatem Fairtrade nie koniecznie jest bawełną ekologiczną, ale na dzień dzisiejszy ok. 45% bawełny Fairtrade jest produkowana wg standardów rolnictwa ekologicznego. Wiele marek stara się zdobyć odrębny certyfikat świadczący o ekologiczności bawełny, który uzupełniałby certyfikat Fairtrade. Bawełna Fairtrade uprawiana jest głównie w Afryce Zachodniej (Burkina Faso, Mali, Kamerun, Senegal), Indiach, Brazylii, Egipcie, Peru i Kirgistanie.
 
MOCNE STRONY
 
Certyfikat Fairtrade daje gwarancję, że bawełna pochodząca z krajów rozwijających się pochodzi z upraw, na których przestrzegane są następujące standardy społeczne: zakaz pracy przymusowej oraz pracy dzieci, równe traktowanie kobiet i mężczyzn, demokratyczne podejmowanie decyzji w organizacjach drobnych producenckich oraz obecność związków zawodowych na dużych plantacjach. Pośrednicy działający w ramach systemu Fairtrade zobowiązani są płacić producentom cenę minimalną (ustalaną przez FLO) lub cenę rynkową, w zależności od tego, która jest w danym momencie wyższa. Do ich obowiązków należy także wypłacenie raz do roku premii Fairtrade na projekty rozwojowe wspierające społeczność lokalną (np. doposażenie szkoły, szpitala czy przestawienie produkcji na ekologiczną).
 
Rolnicy objęci systemem Fairtrade zmuszeni są do stopniowego wprowadzania bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej. Wytyczne dla nich obejmują m.in.: zakaz stosowania genetycznie modyfikowanej bawełny, zrównoważoną gospodarkę wodną czy ograniczenie pestycydów do poziomu nie prowadzącego do degradacji i pustynnienia gleby.
 
SŁABE STRONY
 
Fairtrade nie certyfikuje gotowej odzieży lecz odnosi się tylko do etapu uprawy bawełny.
 
Ponieważ na plantacjach bawełny Fairtrade wciąż używa się środków chemii rolnej (choć w znacznie mniejszym stopniu niż na plantacjach bawełny konwencjonalnej), zarówno problemy ekologiczne jak i zdrowotne pracownic i pracowników mogą tutaj nadal występować.
Bawełna Fairtrade, w zależności od kraju z którego pochodzi, jest 40 – 70%(2)  droższa od bawełny konwencjonalnej.
 

(1) Fairtrade Foundation, Fairtrade sales soar to well over £1bn showing the UK still cares in rough times, 2011.
(2) Jennifer Stapper, FLO International Introduces Regional Fairtrade Minimum Prices for Cotton, 19.07.2008.