PLA – Polilaktyd
Poliaktyd to włókno utworzone z naturalnie występujących cukrów roślinnych, poddawanych specjalnej fermentacji. Włókno PLA produkowane jest głównie z kukurydzy. Do jego produkcji nie zużywa się dużo energii. PLA ulega biodegradacji (Matusiak, 228). Zagrożenie dla środowiska wynika jednak ze stosowania nawozów i pestycydów w uprawach (Fletcher, 28). Dodatkowe zagrożenie środowiskowe wiąże się z faktem, że coraz bardziej powszechne jest stosowanie kukurydzy modyfikowanej genetycznie (zwłaszcza w USA, gdzie nie oddziela się kukurydzy modyfikowanej i niemodyfikowanej). Istnieje minimalne prawdopodobieństwo, że uprawy roślin przeznaczonych na żywność zmienią swój profil i staną się uprawami roślin do produkcji tekstyliów i innych materiałów PLA. Barierą dla zastosowana masowego jest na dzień dzisiejszy koszt produkcji PLA.
 

Na podstawie:
1) Mary Hanlon, Analysis: Possible Social and Environmental Impacts; Social Alterations: An Education Lab for Socially Responsible Fashion Design, UK, 2009.
2) Malgorzata Matusiak, Materiały włókiennicze z odnawialnych surowców naturalnych (w:) Etyczne dylematy na rynku tekstylno-odzieżowym, red. Monika Malinowska -Olszowy, Toruń, 2009.