Naturland
Naturland to certyfikat dla produktu obejmujący cały łańcuch produkcji począwszy od surowców, poprzez tekstylia naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie, różne rodzaje wełny, skóra) na odzieży skończywszy. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz Rolnictwa Ekologicznego (Association for Organic Agriculture). Naturland ma akredytację IFOAM oraz Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA). Komisja ustalająca standardy składa się z 20 członków z różnych branż (nauka, produkcja, przetwórstwo i ochrona konsumenta). Produkty z certyfikatem Naturland można znaleźć głównie w Niemczech.


MOCNE STRONY
 
Inspekcje przeprowadzają zewnętrzne i niezależne instytucje akredytowane przez takie organizacje jak International Organic Accreditation Service (IOAS), Institute for Marketecology (IMO)  lub USDA. Audyty odbywają się przynajmniej raz do roku i polegają na kontroli dokumentów i inspekcjach w miejscach produkcji (w tym inspekcje niezapowiedziane).
 
SŁABE STRONY
 
Kryteria społeczne odnoszą się tylko do etapu uprawy i nie obejmują dalszych etapów łańcucha produkcji. Brak wymogów dot. płacy wystarczającej na życie. Dopuszczalna zapłata w naturze. Brak jasnych regulacji dotyczących zapobiegania zbyt długiemu czasowi pracy. Brak klarownych informacji na temat weryfikacji kryteriów społecznych.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Końcowy produkt musi zawierać surowce pochodzące w co najmniej 95% z upraw ekologicznych (czyli takich, na których m.in. nie stosuje się nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów oraz nasion modyfikowanych genetycznie). Nie może zawierać żadnych domieszek włókien konwencjonalnych tego samego surowca.
Produkcja przyjazna środowisku
 
Zakłady przetwórcze muszą mieć spisaną strategię zarządzania środowiskowego. Konieczny jest sprawnie działający system oczyszczania ścieków.
Zakazane jest stosowanie metali ciężkich oraz substancji toksycznych dla środowiska i ludzi, takich jak PCV, poliuretany, nikiel i chrom, chlor, amoniak, formaldehyd oraz GMO (organizmy modyfikowane genetycznie).
Standardy pracy
 
Minimalne standardy dot. przestrzegania warunków pracy zgodnie z niektórymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)(1). Naturland nie nakłada na producentów obowiązku zapewnienia płacy wystarczającej na życie. Pracownicy powinni otrzymywać co najmniej ustawową krajową płacę minimalną lub minimum obowiązujące w branży. Dopuszczalna jest zapłata w naturze. Naturland zezwala na pracę w nadgodzinach w szczycie sezonu (maksymalnie 6 tygodni w roku), np. w czasie zbiorów, ale wymaga ustalenia rocznego limitu godzin pracy w drodze obopólnego porozumienia pracowników z pracodawcą. Pracownikom zapewniane są odpowiednie szkolenia.
Sprawiedliwy Handel
 
Nie obejmuje (są plany w tym zakresie na przyszłość).
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach Naturland można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.naturland.de/fileadmin/MDB/documents/Richtlinien_englisch/Naturland-Processing-Standards.pdf
  

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.