Bluesign® standard
Bluesign to standard branżowy przyznawany zarówno firmom, zakładom produkcyjnym (fabrykom), jak i końcowym produktom. Certyfikat obejmuje produkcję tekstyliów (naturalnych i syntetycznych) oraz końcowych produktów odzieżowych. Powstał na podstawie projektu realizowanego przez producenta tkanin, firmę Schoeller Textil AG ze Szwajcarii. Organizację tworzy interdyscyplinarna rada doradcza, złożona z czołowych przedstawicieli nauki, polityki, przemysłu i handlu oraz organizacji konsumenckich i ekologicznych.
 
MOCNE STRONY
 
Bluesign może zostać przyznany zarówno sprzedawcom detalicznym, producentom jak i dostawcom. Produkt końcowy może uzyskać certyfikat tylko wtedy, gdy wszystkie etapy produkcji odpowiadają standardom bluesign. Kontrole przeprowadza bluesign. Firmy muszą udowodnić prawdziwość informacji dotyczących ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich miejscach produkcji i u wszystkich dostawców. Informacje te są poddawane weryfikacji, m.in. poprzez kontrole na miejscu.
 
SŁABE STRONY
 
Certyfikat nie uwzględnia surowców przyjaznych środowisku, obejmuje jedynie przyjazny środowisku proces produkcji. Brak weryfikacji kryteriów społecznych, wystarczy oświadczenie dostawców, że w zakładach spełniane są standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Audyty odbywają się raz na 3 lata.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku Składniki chemiczne stosowane przy produkcji tekstyliów podzielone są na trzy kategorie: „niebieską”, „szarą” i „czarną”. „Czarne” składniki chemiczne zawierają substancje, które są całkowicie zakazane i wyłączone z procesu produkcji (np. rtęć). Składniki „niebieskie” są dozwolone bez ograniczeń. Wszystkie pozostałe składniki chemiczne („szare”) można stosować tylko jeśli nie ma dla nich alternatywy w postaci składnika „niebieskiego”. Niektóre substancje dopuszczone do produkcji mogą być stosowane w bardzo ograniczonych ilościach i tylko do konkretnych etapów produkcji (np. nikiel, miedź). Wymagana jest także odpowiednia gospodarka wodno-ściekowa w miejscu produkcji oraz redukcja zużycia energii i wody.
Standardy pracy Do uzyskania certyfikatu wystarczy zapewnienie dostawcy o przestrzeganiu warunków pracy zgodnie z niektórymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.(1)
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach Bluesign można przeczytać bezpośrednio na stronie: www.bluesign.com/index.php?id=151
 

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, otrzymują pensję, oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.