Oeko-Tex® Standard 100
Oeko-Tex Standard 100 to certyfikat dla produktu obejmujący tylko i wyłącznie właściwości gotowych produktów lub półproduktów (np. akcesoria, materiały, nici, barwniki) zw. ze zdrowiem i bezpieczeństwem konsumentów. Powstał z inicjatywy Österreichische Textil-Forschungsinstitut (ÖTI) oraz Forschungsinstitut Hohenstein. Organizacje te ustalają kryteria tego certyfikatu.
 
MOCNE STRONY
 
Odzież z tym oznaczeniem nie może zawierać niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia konsumentów, w tym substancji prawnie zakazanych oraz związków chemicznych o znanym szkodliwym działaniu. Zawartość wielu szkodliwych substancji takich jak: chrom, nikiel, ołów, formaldehyd oraz niektóre pestycydy jest dozwolona lecz mocno ograniczona. Testowanie produktów na obecność substancji szkodliwych w ramach Oeko-Tex Standard 100 jest dostosowane do przeznaczenia danego wyrobu (np. testy ubrań dla dzieci są bardziej rygorystyczne niż testy tkanin do użytku domowego).
  
SŁABE STRONY
 
Certyfikat koncentruje się tylko na właściwościach gotowych produktów lub półproduktów. Jego celem nie jest analiza wpływu poszczególnych etapów produkcji na środowisko czy pracujących ludzi, lecz wpływ produktu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników. Nie uwzględnia ani nie weryfikuje więc kryteriów społecznych ani ekologicznych na żadnym z etapów produkcji. Ze względu na ograniczenie zawartości szkodliwych substancji w produkcie, można jedynie przypuszczać, że ich produkcja była bardziej przyjazna dla środowiska.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
           OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku
 
Nie obejmuje.                                                                   
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Nie obejmuje.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach Oeko-Tex Standard 100 można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.oeko-tex.com/oekotex100_public/content5.asp?area=hauptmenue&site=oekotexstandard1000&cls=02