Oeko-Tex® Standard 1000
Öko-Tex Standard 1000 to certyfikat przeznaczony wyłącznie dla fabryk włókienniczych. Powstał z inicjatywy Österreichische Textil-Forschungsinstitut (ÖTI) oraz Forschungsinstitut Hohenstein. Organizacje te ustalają kryteria tego certyfikatu.
 
MOCNE STRONY
 
Jedyny certyfikat ekologiczny przeznaczony wyłącznie dla fabryk włókienniczych.
  
SŁABE STRONY
 
Brak kryteriów środowiskowych zw. z produkcją surowców. Bardzo ograniczone kryteria społeczne zw. jedynie z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy i zakazem pracy dzieci.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku Zakaz stosowania barwników szkodliwych dla środowiska. Wymagana jest odpowiednia gospodarka wodno-ściekowa w miejscu produkcji, optymalizacja zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
Standardy pracy Ograniczenie zagrożeń zw. z hałasem i ilością pyłu w powietrzu. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zakaz pracy dzieci.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach Öko-Tex Standard 1000 można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.oeko-tex1000.com/uk/main/index.asp