Oeko-Tex® 100 plus
Oeko-Tex Standard 100 plus to certyfikat dla produktu będący połączeniem standardów Oeko-Tex 100 i 1000. Firma może uzyskać ten certyfikat dla produktów, które posiadają jednocześnie certyfikat Oeko-Tex Standard 100, a ich produkcja spełnia wymogi Oeko-Tex Standard 1000. Powstał on z inicjatywy Österreichische Textil-Forschungsinstitut (ÖTI) oraz Forschungsinstitut Hohenstein.
 
MOCNE STRONY
 
Odzież z tym oznaczeniem nie może zawierać niektórych substancji szkodliwych dla zdrowia konsumentów, w tym substancji prawnie zakazanych oraz związków chemicznych o znanym szkodliwym działaniu. Zawartość wielu szkodliwych substancji takich jak: chrom, nikiel, ołów, formaldehyd oraz niektóre pestycydy jest dozwolona lecz mocno ograniczona. Testowanie produktów na obecność substancji szkodliwych w ramach Oeko-Tex Standard 100 jest dostosowane do przeznaczenia danego wyrobu (np. testy ubrań dla dzieci są bardziej rygorystyczne niż testy tkanin do użytku domowego).
 
SŁABE STRONY
 
Brak kryteriów środowiskowych zw. z produkcją surowców. Ze względu na ograniczenie zawartości niektórych pestycydów w gotowym produkcie lub półprodukcie, można jedynie przypuszczać, że produkcja surowców była bardziej przyjazna dla środowiska. Bardzo ograniczone kryteria społeczne zw. jedynie z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu pracy i zakazem pracy dzieci.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku W produkcie końcowym nie mogą znaleźć się żadne substancje szkodliwe, substancje zakazane i objęte kontrolą prawną. Zakaz stosowania barwników szkodliwych dla środowiska. Wymagana jest także odpowiednia gospodarka wodno-ściekowa w miejscu produkcji oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
Standardy pracy Ograniczenie zagrożeń zw. z hałasem i ilością pyłu w powietrzu. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zakaz pracy dzieci.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach Oeko-Tex Standard 100 plus można przeczytać bezpośrednio na stronie: www.oeko-tex.com/oekotex100_public/content5.asp?area=hauptmenue&site=oekotexstandard100plus&cls=02