Better Cotton Initiative
Better Cotton Initiative to inicjatywa wspierająca obejmująca jedynie etap produkcji surowej bawełny. Została zainicjowana w 2009 r. przez firmy międzynarodowe, takie jak adidas, Gap, H&M, IKEA oraz organizacje pozarządowe, w tym WWF. Obecnie do inicjatywy dołączyły też Levis, Nike i inne duże marki oraz producenci i dostawcy bawełny.
 
MOCNE STRONY
 
Inicjatywa wspiera rolników poprzez wymianę kontaktów, wiedzy i doświadczeń.
 
SŁABE STRONY
 
Firmy muszą dokonywać samooceny zgodnie z minimalnymi standardami ekologicznymi i są oceniane przez działających na danym terenie partnerów BCI, a w niektórych przypadkach także przez kontrolerów BCI. Brak informacji o weryfikacji zewnętrznej. BCI koncentruje się tylko na produkcji bawełny na poziomie upraw. Nie ma na celu wprowadzenia upraw ekologicznych i dopuszcza stosowanie nasion modyfikowanych genetycznie oraz niektórych pestycydów.
  
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku
 
Ograniczone zużycie wody. Ograniczone stosowanie pestycydów. Ochrona gleby. Dopuszczalne stosowanie nasion modyfikowanych genetycznie.
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy Prawo do swobodnego zrzeszania się. Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej oraz dyskryminacji.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje. 
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach BCI można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.bettercotton.org/files/Implementation/BCI_Implementation_Guide_overview_eng_ext.pdf