Word Fair Trade Organisation (WFTO)
Word Fair Trade Organisation (Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu) to inicjatywa zrzeszająca drobnych producentów, importerów i dystrybutorów produktów Sprawiedliwego Handlu oraz organizacje pozarządowe z całego świata. WFTO nie certyfikuje produktów tylko firmy i organizacje zaangażowane w wymianę handlową z producentami z krajów rozwijających się potwierdzając przestrzeganie przez nich 10 Zasad Sprawiedliwego Handlu (10 Fair Trade Priciples). Obecnie do WFTO należy ponad 450 członków.
 
MOCNE STRONY
 
Największa ogólnoświatowa organizacja zrzeszająca różnych uczestników ruchu Sprawiedliwego Handlu. Członkami WFTO są głównie małe firmy i organizacje pozarządowe. Występuje tu więc mniejsze ryzyko nadużyć społecznych i negatywnego wpływu na środowisko. Zasady WFTO dot. przestrzegania godziwych warunków pracy odnoszą się także do firm i organizacji kupujących i dystrybuujących produkty Sprawiedliwego Handlu (nie tylko do producentów). Rozbudowany system sprawozdawczości wewnętrznej członków (obejmujący dostarczenie dowodów w postaci rachunków, faktur etc.).
 
SŁABE STRONY
 
Brak jasno i precyzyjnie sformułowanych kryteriów dot. aspektów środowiskowych produkcji i przetwarzania. Brak obowiązku zapewnienia pracownikom płacy wystarczającej na życie przez producentów i dystrybutorów produktów Sprawiedliwego Handlu. Bardzo rzadka weryfikacja zewnętrzna, tylko w razie pojawienia się skarg lub problemów z raportowaniem.
 
KRYTERIA 
 
OPIS 
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Bardzo ogólne zalecenia dotyczące minimalizacji wpływu na środowisko poprzez redukcję ilości użytych pestycydów.
Produkcja przyjazna środowisku Bardzo ogólne zalecenia dotyczące redukcji zużycia energii i odpadów oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.
Standardy pracy Podstawowe standardy dot. warunków pracy zgodnie z niektórymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Mocno podkreślony zakaz pracy dzieci i dyskryminacji ze względu na płeć. Brak kryteriów dla producentów i pośredników dot. obowiązku zapewnienia godziwej płacy.
Sprawiedliwy Handel Producentom gwarantuje się sprawiedliwe ceny oraz długoterminowe partnerstwo w relacjach handlowych. Na życzenie jest dokonywana przedpłata bezprocentowa w wysokości co najmniej 50% wartości dostawy.
Przejrzystość łańcucha dostaw Na stronie dostępna jest tylko baza członków.
Więcej o kryteriach WFTO można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.wfto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=14