Fair Labor Association (FLA)
Fair Labor Association (FLA) to inicjatywa wielostronna, do której przystępują firmy pragnące poprawiać warunki pracy w fabrykach odzieżowych. Została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Apparel Industry Partnership (AIP) . Członkami FLA są firmy, organizacje pozarządowe oraz uczelnie wyższe. FLA zrzesza ok. 30 firm, w tym m.in. adidas Group, Patagonia, H&M, Puma.
 
MOCNE STRONY
 
Firmy członkowskie są zobowiązane do raportowania raz na 3 lata wyników przeprowadzonych audytów wewnętrznych. Inspektorzy muszą spełniać określone standardy dotyczące wiedzy fachowej i niezależności. Firmy audytorskie muszą współpracować z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. W ciągu roku ok. 4% zakładów pracujących dla firm zrzeszonych w FLA przechodzi także niezależny, zewnętrzny audyt weryfikacyjny. FLA wprowadziło system skarg i zażaleń dla pracowników fabryk swoich członków. FLA zapewnia także różnorodne szkolenia dla przedstawicieli pracowników i kadry zarządzającej fabryki, a także promuje system regularnych szkoleń dla pracowników i nadzorców w fabryce na temat miejscowego prawa pracy.
 
SŁABE STRONY
 
Wymogi FLA nie obejmują zapewnienia płacy wystarczającej na życie. Dopuszczają także maks. 60-godzinny tydzień pracy w okresach szczytowych oraz mają słabo zdefiniowany poziom wynagrodzeń za pracę w nadgodzinach. Audyty przeprowadzane są tylko w fabrykach; pracujący w domu nie są brani pod uwagę.
 
KRYTERIA 
 
OPIS 
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku
Nie obejmuje.
Standardy pracy Wymogi FLA obejmują standardy pracy przedstawione w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy. (1)  Brak kryteriów dot. płacy wystarczającej na życie – wymagane jest jedynie spełnienie norm krajowych w tym zakresie.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Raporty sporządzane są zarówno na poziomie całej inicjatywy jak i konkretnych firm. Raporty z weryfikacji pojedynczych dostawców są publikowane na stronie bez podawania nazw zakładów produkcyjnych.
Więcej o kryteriach FLA można przeczytać bezpośrednio na stronie: www.fairlabor.org/fla/_pub/SyncImg/compliance_benchmarks.pdf
 

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.