Ethical Trading Initiative (ETI)
Ethical Trading Initiative (ETI) to inicjatywa wielostronna, do której przystępują firmy pragnące poprawiać warunki pracy w swoim łańcuchu produkcji, zarówno w przemyśle tekstylnym i odzieżowym, jak i w innych branżach. Zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii przez firmy takie jak ASDA, Premier Brands, The Body Shop, Littlewoods i Sainsbury's, organizacje pozarządowe i związki zawodowe, z poparciem ówczesnej minister ds. rozwoju międzynarodowego, Claire Short. Dziś do ETI należy ponad 50 firm (m.in. Marks & Spencer, Gap Inc., ASDA), 16 organizacji pozarządowych i 4 związki zawodowe.
 
MOCNE STRONY
 
Restrykcyjne standardy, obejmujące zapewnienie płacy wystarczającej na życie. Obecny jest system skarg i zażaleń dla pracowników fabryk dostawców zrzeszonych firm. ETI umożliwia budowanie potencjału firm poprzez kursy szkoleniowe dla zainteresowanych stron w krajach produkcji. Zapewnia także wymianę informacji o sposobach rozwiązywania problemów w fabrykach dostawców. ETI ustaliło także standardy obejmujące pracowników pracujących w domu.
 
SŁABE STRONY
 
Zrzeszone firmy są zobowiązane do monitorowania swoich łańcuchów dostaw na zasadach i wg częstotliwości ustalonej przez firmy. ETI nie przeprowadza audytów ani nie ustala procedur weryfikacyjnych. Instytucję weryfikującą może wybrać firma członkowska; ETI może ją jedynie rekomendować. Brak raportowania na poziomie pojedynczych firm i dostawców.
 
KRYTERIA 
 
OPIS 
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy ETI odwołuje się do konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.(1)  Wymaga zapewnienia pracownikom płacy wystarczającej na życie.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw
ETI raportuje na poziomie całej inicjatywy a nie konkretnych firm czy dostawców. Roczne sprawozdania z działalności firmy (sporządzane przez samą firmę) są przekazywane tylko do wiadomości ETI.
Więcej o kryteriach ETI można przeczytać bezpośrednio na stronie: www.ethicaltrade.org/sites/default/files/resources/ETI%20Base%20Code%20-%20English_0.pdf
 

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, otrzymują płacę wystarczającą na życie, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.