FAQ – Najczęściej zadawane pytania
FAQ – Najczęściej zadawane pytania
 
Dlaczego akurat przemysł odzieżowy w Kambodży?
 
O przemyśle odzieżowym w Kambodży było w ciągu ostatnich miesięcy głośno w mediach. W 2011 roku na pierwsze strony gazet trafiły doniesienia o masowych omdleniach spowodowanych niedożywieniem. Pisano także o strajkach, w których na ulice wyszło ponad 200 tysięcy pracowników protestujących przeciwko złym warunkom pracy i nieadekwatnym wynagrodzeniom. Produkcja odzieży stanowi ponad 85% całkowitej produkcji eksportowej kraju, jednak mimo „boomu” w tej branży, kraj nadal jest pogrążony w skrajnej nędzy. Związki zawodowe podają, że płaca minimalna w wysokości 66 dolarów miesięcznie zdecydowanie nie wystarcza na opłacenie jedzenia, mieszkania, opieki zdrowotnej i kosztów transportu.
 
Jednak Kambodża, w przeciwieństwie do wielu innych krajów produkujących odzież, dysponuje wszystkimi składnikami potrzebnymi do umożliwienia zmian. Około 60% pracowników przemysłu odzieżowego należy do związków zawodowych i chociaż związki spotykają się z oporem ze strony pracodawców i nie dochodzi do negocjowania umów zbiorowych, w takim zaangażowaniu pracowników widać potencjał do wynegocjowania i utrzymania godziwej płacy. W kraju obecne są międzynarodowe koncerny kupujące odzież od dostawców, a Międzynarodowa Organizacja Pracy prowadzi projekt Better Factories Cambodia na rzecz poprawy warunków w fabrykach.
 
Czy H&M, Gap, Levis i Zara są gorsze od innych marek? Dlaczego kampania jest wymierzona w te firmy?
 
Kampania obrała sobie za cel H&M, Gapa, Levisa i Zarę nie dlatego, że te firmy są gorsze czy lepsze od innych marek, ale dlatego, że są to główni zleceniodawcy fabryk odzieżowych w Kambodży, dobrze znani konsumentom w całej Europie. Ogromna łączna siła nabywcza tych międzynarodowych koncernów oznacza, że mają one potencjał, by przynieść pracownikom prawdziwe zmiany. Żeby takie zmiany zaszły, konsumenci muszą czuć pewną więź z pracownikami szyjącymi noszone przez nich ubrania – te marki taką więź umożliwiają.
 
Co to jest godziwa płaca?
 
Płaca godziwa lub płaca wystarczająca na życie (living wage) to wynagrodzenie wypłacane za pracę wykonaną w normalnym czasie (bez nadgodzin), wystarczające na zapewnienie utrzymania i godnej jakości życia pracownicy (pracownikowi) i jej (jego) rodzinie, zakładając, że rodzina składa się z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci. Kwota ta powinna obejmować koszty: żywności kupowanej na otwartym rynku, zapewniającej 3000 kalorii dziennie na osobę dorosłą i 1500 kalorii na dziecko; dachu nad głową; transportu; opieki zdrowotnej; ubrania; edukacji i innych niezbędnych potrzeb życiowych; oraz niewielką kwotę dochodu rozporządzalnego, pozwalająca na odłożenie oszczędności lub wydatki socjalne.
 
Co to jest Asia Floor Wage?
 
Asia Floor Wage (AFW) to żądanie płacowe, ustalające kwotę „minimalnej płacy godziwej” dla pracowników przemysłu odzieżowego w całej Azji. Wartość AFW oblicza sojusz ponad 80 związków zawodowych fabryk odzieżowych, przedstawicieli pracowników i organizacji pozarządowych z 6 krajów azjatyckich produkujących odzież na podstawie koszyka żywności oraz badań kosztów życia w tych 6 krajach. Kwotę tę podaje się w dolarach amerykańskich (USD), obliczoną według wzoru parytetu siły nabywczej (PPP). Wartości te mogą spełniać rolę precyzyjnego wyznacznika przy wdrażaniu standardów płacy godziwej. Więcej informacji – zob.: asiafloorwage.org/documents/Reports/Stitching%20a%20Decent%20Wage%20Across%20Borders.pdf.

Czego dokładnie oczekujemy od firm odzieżowych?
 
Cel długoterminowy:
Firmy powinny popierać ideę Asia Floor Wage i zobowiązać się do podjęcia kroków w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy w ich łańcuchu dostaw otrzymują taką minimalną płacę godziwą:
  1. Poprzeć standard płacy godziwej w swoim etycznym kodeksie postępowania.
  2. Promować poszanowanie dla wolności zrzeszania się – warunek konieczny wprowadzenia płacy godziwej.
  3. Nawiązać dialog z sojuszem Asia Floor Wage Alliance i innymi lokalnymi partnerami.
  4. Poprzeć publicznie Asia Floor Wage jako wyznacznik minimalnej płacy godziwej.
  5. Wprowadzić zmiany w praktykach nabywczych, tak aby wprowadzenie Asia Floor Wage było realne.
  6. Przeprowadzić projekty pilotażowe AFW z udziałem dostawców i partnerów Asia Floor Wage Alliance.
  7. Napisać do rządów krajów, którym zlecają produkcję, postulując przyjęcie Asia Floor Wage jako krajowego standardu.
  8. Działać z zachowaniem przejrzystości.
  9. Współpracować z innymi firmami, dostawcami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi itd.
  10. Przyjąć plan wdrażania wniosków z projektów pilotażowych we wszystkich fabrykach i opublikować harmonogram z terminami realizacji tych celów.
Firmy muszą także podjąć kroki w celu udoskonalenia procedur negocjowania płac na poziomie fabryki, obejmujące: uzgodnienie stałego harmonogramu regularnych spotkań dostawców, przedstawicieli firm i przedstawicieli pracowników lub związków w celu negocjowania warunków pracy; współpracę ze wszystkimi stronami w celu ustalenia metod wprowadzania podwyżek płac.

Jak zacząć?
 
Wszystko to może potrwać. Na krótką metę firmy mogą też podjąć natychmiastowe działania, aby poprzeć pilnie potrzebną poprawę sytuacji płacowej w kambodżańskim przemyśle odzieżowym.
 
Firmy mogą poprzeć stawiany przez kambodżański związek zawodowy cel wprowadzenia płacy minimalnej w wysokości 131 dolarów miesięcznie poprzez publiczne oświadczenie o poparciu tego celu oraz nawiązując dialog z dostawcami w sprawie sposobów jego realizacji.
 
Firmy mogą współpracować z dostawcami w celu podniesienia dodatków płacowych dla pracowników, takich jak dodatki na transport lub wynajęcie mieszkania w wysokości 15 dolarów; wypłacania premii za brak nieobecności (obecnie 7 dolarów) w wysokości 12 dolarów; zapewnienia dodatków na śniadanie, obiad i kolację w wysokości 1,5 dolara dziennie.