E-learning
W 2014 r. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie realizuje projekt pt. „Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę – jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji” oferujący 60 nauczycielom z miejscowości poniżej 500 tys. mieszkańców kurs e-learningowy wzmacniający wiedzę w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji. Nauczycielom proponujemy również wsparcie w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy poprzez webinaria i konsultacje merytoryczne w przygotowaniu zajęć na ten temat w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, w które zaangażują ok 1500 uczniów w swoich szkołach. Tematycznie projekt skupia się na problemach globalnych współzależności ekonomicznych i społecznych, praw człowieka i ochrony środowiska zilustrowanych poprzez przykład produkcji i konsumpcji produktów najczęściej kupowanych przez młodzież.
 
Projekt odpowiada na problem rozproszenia wiedzy, źródeł informacji, rzetelności i ilości materiałów oraz niedostatecznej znajomości metod pracy z zagadnieniami odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. W wyniku działań projektowych planujemy osiągnąć zwiększenie wiedzy i kompetencji nauczycieli nt. odpowiedzialnej konsumpcji i prowadzenia zajęć w tym obszarze oraz wzmocnienie postaw globalnej odpowiedzialności, solidarności, zaangażowania wśród nauczycieli i uczniów.
 
Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.