Naturland Fair
Certyfikat o restrykcyjnych kryteriach ekologicznych i równie wysokich kryteriach społecznych. Jak na razie liczba dostępnych produktów jest dość ograniczona.
 
Produkty objęte certyfikatem: kawa, herbata, oliwki, mleko, czekolada, kakao, banany etc.
 
Kryteria społeczne:
  • społeczna odpowiedzialność poprzez zapewnienie godnych zarobków, wolności zrzeszania się, zakazu pracy dzieci oraz poszanowanie praw człowieka
  • długotrwałe, stabilne relacje handlowe w całym łańcuchu dostaw
  • ceny płacone producent(k)om muszą zwrócić koszty produkcji oraz zagwarantować odpowiedni zysk
  • surowce oraz materiały stosowane przy produkcji powinny pochodzić z lokalnych źródeł
  • wdrażanie działań na rzecz społeczności lokalnej w zakresie edukacji, kultury czy środowiska oraz kwestii socjalnych
  • współpraca partnerów handlowych oparta na zaufaniu
  • pisemna deklaracja dotycząca strategii działania i zasad przejrzystości.
 
Kryteria ekologiczne:
  • restrykcyjne kryteria ekologiczne (wykraczające poza normy UE dla rolnictwa ekologicznego).
 
Więcej informacji: www.naturland.de