Weź udział w konkursie na plakat społeczny i wygraj cenną nagrodę
Środa, 09.03.2022. Katarzyna Salus
Weź udział w konkursie na plakat społeczny i wygraj cenną nagrodę
Fot. Master1305, Shutterstock
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat społeczny! Szukamy kreatywnego i wyrazistego projektu graficznego, który stanie się wizytówką kampanii społecznej “Nasza żywność. Nasza przyszłość”.  Celem kampanii jest zwiększenie świadomości konsumentów i konsumentek na temat konieczności wprowadzenia regulacji prawnych, które zapobiegną łamaniu praw pracowniczych przez korporacje.
Plakat ma za zadanie zachęcać do przyjęcia zrównoważonych wzorców konsumpcji i aktywnego wspierania zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Powinien również przekonywać do podejmowania świadomych wyborów konsumenckich i zobrazować konieczność uregulowania firm i korporacji w celu niełamania przez nie praw człowieka i nieniszczenia środowiska.
 
DO KIEDY: konkurs trwa od 9 marca do 30 kwietnia. 2022 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 4 maja, wyniki ogłosimy 5 maja 2022 r.
 
DlA KOGO: artystów, grafików, projektantów, studentów i wszystkich kreatywnych osób.
 

Twórca/twórczyni zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3500 zł brutto.

 
Zwycięski projekt  pojawi się również w przestrzeni publicznej największych polskich miast,
Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU
W REGULAMINIE znajdziesz również szczegółowy opis wymagań, jakie powinien spełniać projekt.
 

Formularz zgłoszeniowy KLIK

 
Dlaczego konkurs?
 
Podróż naszej żywności z pola na półki supermarketu jest długa. W sektorze rolno-spożywczym międzynarodowe koncerny wykorzystują złożone, trudne do prześledzenia łańcuchy dostaw, a zaangażowanie wielu podwykonawców w kolejne etapy produkcji  rozmywa odpowiedzialność za jej przebieg i jakość.

Aby wyjść z do przestrzeni publicznej z czytelnym, wyrazistym przekazem zwiększającym świadomość na temat łamania praw człowieka i niszczenia środowiska w sektorze spożywczym przygtoowujemy kampanię społeczną. Kampania będzie miała na celu uświadomienie konsumentów i konsumentek, że nieodpowiedzialna produkcja i konsumpcja żywności wiąże się nierozerwalnie ze zmianami klimatu i kwestią przestrzegania praw człowieka. Zwycięski projekt plakatu będzie wizytówką kampanii.
 
O co chodzi?
 
Konsekwencje nieuczciwych praktyk biznesowych są najdotkliwiej odczuwane na początku łańcucha dostaw, gdzie pracownicy – zwłaszcza kobiety i migranci – są wyzyskiwani i nie zapewnia się im godnych warunków pracy. Ostatnie ogniwo łańcucha – konsumenci - są często wspomnianych konsekwencji nieświadomi.
 
Wiążące regulacje prawne są kluczem do zagwarantowania godnych warunków pracy oraz ochrony środowiska i klimatu: mogą sprawić, że koncerny będą pociągane do odpowiedzialności za szkody, które powodują w swoich łańcuchach dostaw. Skuteczne unijne prawo może zharmonizować przepisy we wszystkich państwach członkowskich UE i stworzy uczciwe warunki dla wszystkich podmiotów, takie, według których ochrona praw człowieka i środowiska jest obowiązkowa.
 
O aktualnym statusie dyrektywy Sustainable Corporate Governance przeczytasz TUTAJ
 
LOGOTYPY DO POBRANIA
  • LOGOTYP FUNDACJI KUPUJ ODPOWIEDZIALNIE:  jpgeps, ai
  • LOGOTYP UNII EUROPEJSKIEJ: jpg, pdf
 
 
Kampania "Nasza żywność. Nasza przyszłość", w ramach której organizujemy konkurs, ma na celu zmobilizowanie młodzieży do świadomej konsumpcji i aktywnego wspierania działań na rzecz zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju. Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
 
 
Komentarze