„Ogród konsumpcji ziemskich” – spotkajmy się na Piknikach w Krakowie!
Poniedziałek, 10.08.2020. Katarzyna Salus
„Ogród konsumpcji ziemskich” – spotkajmy się na Piknikach w Krakowie!
Fot. Anna Kokocińska
Czy potrafimy wskazać miejsce pochodzenia produktów, które składają się na nasze posiłki? Co oznacza termin food miles oraz shelf life? Jak to możliwie, że w Ghanie kupimy chińskie pomidory przetworzone we Włoszech? Zapraszamy do spędzenia z nami inspirujących chwil podczas dwóch pikników w Krakowie.
Specjalnie na te okazje powstanie instalacja „Ogród konsumpcji ziemskich” stworzona przez artystkę i antropolożkę Annę Kokocińską. Na stole znajdzie się 8 nakryć zachęcających do rozważań nad kwestiami współczesnej produkcji żywności, wykorzystywania pestycydów, łamania praw pracowniczych, śladu węglowego i wodnego. Będziemy zastanawiać się nad kwestiami konsumpcjonizmu oraz wpływu nieodpowiedzialnej produkcji na środowisko naturalne. W planach gra terenowa i quiz z nagrodami.
 
Kiedy i gdzie?
  • 22 sierpnia w Parku Krakowskim w ramach Kraków Green Film Festival
     
  • 30 sierpnia w Parku Bednarskiego w ramach Pikniku Krakowskiego
 
Instalacja Ogród Konsumpcji Ziemskich
 
Instalacja składać się będzie ze stołu, na którym znajdzie się osiem nakryć. Każde z nich będzie obrazowało wybrany problem związany ze współczesną produkcją żywności: chemii w rolnictwie, metod upraw (monokultura a bioróżnorodność), etyki produkcji i łamania praw pracowniczych, śladu węglowego i wodnego żywności, wegetarianizmu, opakowań i plastików, marnowania żywności oraz dobrych praktyk i certyfikatów.
 
„Tytuł nawiązuje do tryptyku Boscha, zwłaszcza części, w której znajdziemy przedstawiony motyw ludzkości pogrążonej w szaleństwie, oddającej się konsumpcyjnym przyjemnościom. To przedstawienie pełne postaci-hybryd, nieoczywistych sytuacji, podszytych zarówno pragnieniami jak i lękiem jest dla mnie bardzo aktualne. Łatwo można znaleźć odniesienia do otaczającego nas świata, relacji międzyludzkich, ale też działalności człowieka w ramach ekosystemu.” – mówi autorka instalacji, Anna Kokocińska.
 
Przedmioty wykorzystane do instalacji pochodzą z odzysku. Obrus, na którym znajdą się nakrycia to fragmenty pościeli zafarbowanej metodami naturalnymi – za pomocą roślin występujących na polskich łąkach.
Podczas wydarzeń powstanie również stoisko Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Będzie można zasięgnąć wiedzy u przedstawicieli fundacji i dowiedzieć się więcej o  naszych działaniach. Pokażemy Ci gdzie czerpać wiedzę na temat odpowiedzialnej konsumpcji oraz przedstawimy nasze praktyczne aplikacje na telefon i poradniki .
 
Program
 
22.08 (sobota) Piknik w Parku Krakowskim im. Marka Grechuty, Green Movie Festiwal, od 12:00 do 18:00

W programie instalacja „Ogród konsumpcji ziemskich” oraz mini quiz polegający na losowaniu pytań związanych z informacjami podanymi przy stole. Przewidujemy symboliczne nagrody w postaci owoców. Quiz będzie się odbywał przy stoisku FKO.
 
30.08 (niedziela) Piknik Krakowski w Parku Bednarskiego, w godz. od 12:00 do 18:00
 
W programie instalacja „Ogród konsumpcji ziemskich” oraz gra terenowa bazująca na wiedzy zdobytej wcześniej przy stole. Nagrodą na koniec gry będzie wybrana sadzonka rośliny. Sadzonki zostaną ułożone w napis KRYZYS, który będzie znikał, w miarę jak uczestnicy gry będą odbierać je na zakończenie. Czy edukacja i pogłębianie świadomości na tematy związane z produkcja żywności oraz ekologii pozwoli zażegnać kryzys? 
 
Nasi pracownicy i wolontariusze będą dbali o to, żeby przy stole znajdowała się ograniczona liczba ludzi. Gra terenowa i quiz będą znajdowały się w odpowiednich odległościach od siebie, aby zapewnić uczestnikom wydarzenia dystans społeczny. Na naszym stanowisku będzie również dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 
Wydarzenie powstanie w ramach projektu #GoEAThical, w którym szczególną uwagę kierujemy w stronę ludzi młodych oraz pokazujemy wpływ nieodpowiedzialnej produkcji i konsumpcji żywności na zmiany klimatu i migracje. Kampania ma na celu zmobilizowanie młodzieży do przyjęcia zrównoważonych wzorców konsumpcji i aktywnego wspierania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju, poprzez ulepszoną politykę instytucjonalną i korporacyjną na poziomie UE i państw członkowskich.
 
Anna Kokocińska – artystka, antropolożka, edukatorka. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się foodsharingiem, tkaniną artystyczną, projektowaniem kostiumów i scenografii. Prowadzi warsztaty projektowo-rękodzielnicze oraz zajęcia z zakresu edukacji globalnej. Pracuje w Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, gdzie koordynuje projekt #GoEAThical i wspiera organizację wydarzeń.
 
________________________________________________________________________________________________
 
   
Wydarzenia odbędą się w ramach projektu #GoEAThical, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach projektu finansowanego ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.
 
Komentarze