Poliester z recyklingu / rPET
Najbardziej dostępnym materiałem nadającym się do recyklingu jest poliester. Na rynku dostępny jest  rPET czyli poliester wytwarzany jest ze zużytych plastikowych butelek po napojach , które są rozdrabniane a następnie topione, w wyniku czego odzyskiwany jest surowiec PET (politereflan etylu), przetwarzany następnie na włókna. Na obecną chwilę nie jest to bardzo popularny proces. Poliester z recyklingu wykorzystuje się głównie do produkcji polarów, kurtek i płaszczy.
 
MOCNE STRONY
  
Powtórne przetwarzanie poliestru oznacza ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.
 
Powtórne przetwarzanie PET może się wiązać nawet z 75%(1) obniżeniem emisji CO2 w porównaniu z produkcją konwencjonalnego poliestru.
Poliester może być przetwarzany ośmiokrotnie.
 
SŁABE STRONY
 
Niestety, ze względu na specyfikę kolorystyczną butelek, rPET poddawany jest wybielaniu lub/i barwieniu, często za pomocą bardzo szkodliwych substancji.(2)
 
Przy produkcji rPET stosuje się te same substancje, które niezbędne są do produkcji poliestru. Używa się tu więc niebezpiecznych dla ludzi i środowiska metali ciężkich, takich jak kobalt, sole manganu, sód, bromek oraz dwutlenek tytanu.(3)
 
Poliester poddawany jest recyklingowi dzięki przetapianiu go w bardzo wysokiej temperaturze. W procesie tym uwalnia się antymon, który wdychany jest przez pracowników i w niektórych okolicznościach może wywoływać u nich raka.(4)
 

(1) Işık Tarakçioğlu, Ege University, Sustainable Textiles Seminar, Izmir, April 14 2011.
(2) Anne Patty, Anne Leigh, Why is recycled polyester considered a sustainable textile?, 2009, oecotextiles.wordpress.com/2009/07/14/why-is-recycled-polyester-considered-a-sustainable-textile
(3) Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys, London, Earthscan, 2008, s. 12.
(4) Michael Braungart, William McDonough, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York, NY: North Point Press, 2002, s. 120.