CCC
Chociaż firma CCC nie odpowiedziała na naszą prośbę o informacje w 2016 roku, w 2017 podjęła dialog z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie koordynującą kampanię Kupuj Odpowiedzialnie Buty (ang. Change Your Shoes) w Polsce.
 
CCC stawia pierwsze kroki w kierunku odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. W październiku 2017 roku w odpowiedzi na petycję dotyczącą jawności łańcucha dostaw, którą podpisało 13 606 konsumentek i konsumentów, CCC poinformowało, że firma opracowała strategię CSR na lata 2017-2020 i obecnie pracuje nad planem jej wdrażania.
 
W swoim stanowisku przekazanym Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie firma CCC zobowiązuje się do dokładniejszego monitorowania stosowania niebezpiecznych substancji w całym łańcuchu dostaw (począwszy od dostawców materiałów, w tym skóry) oraz do opracowania systemu regularnego audytowania łańcucha, w tym do angażowania w ten proces pracowników i pracownice. Ponadto, CCC poinformowało o planach corocznego publikowania informacji dotyczących działań zapewniających przestrzeganie praw człowieka i sprawiedliwych warunków pracy. Pierwszy raport na ten temat ma zostać ogłoszony do marca 2018 roku. Firma zobowiązała się również do opublikowania Kodeksu Postępowania dla Dostawców.
 
Firma CCC nie planuje natomiast ujawnienia listy dostawców, co stanowiło główny postulat konsumentek i konsumentów podpisujących petycję. Z informacji przekazanych Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie wynika, że rozkład miejsc produkcji CCC wygląda następująco:
 
  • 65,2% Azja (głównie Chiny – 36,8%)
  • 4% Polska
  • 2,4% - inne kraje
 
Pełna treść stanowiska CCC dostępna jest tutaj
 
O dalszych efektach dialogu z CCC będziemy informować na bieżąco na stronie www.ekonsument.pl/buty